ASL logo

 

 

Hovorí, že jednou z tém, ktoré v tejto oblasti najviac rezonujú, je opätovné použitie objektov či materiálov. „Myslím si, že sa nachádzame v prelomovom bode, kde hľadanie nových technológií stavebných materiálov a procesov výstavby výrazne ovplyvnia architektonické prístupy,“ tvrdí. Za jedného z top architektov súčasnosti považuje Diebédo Francisa Kérého, nositeľa

Deťom patrí budúcnosť, a to aj v architektúre. Rozhodli sme sa preto zapojiť do 10. ročníka projektu Deti a architektúra., ktorého cieľom je učiť deti vnímať architektúru, rozlišovať kvalitnú architektúru od nekvalitnej, spoznávať trendy v architektúre a stavebníctve a celkovo vyvolať u detí a mládeže záujem o profesie technického zamerania

Jeden zo základných materiálov stavebníctva už po stáročia nestráca svoju silu a atraktivitu. Sklo sa ako vstupná brána pre denné svetlo spája predovšetkým s výplňami otvorov na vonkajšej obálke stavieb – oknami a dvermi – ale dokáže toho omnoho viac. Ekologické penosklo, nové možnosti skla vo forme „levitujúcich“ schodísk, inteligentné

Architektúra a urbanizmus vznikajúceho fenoménu Čerešní potvrdzujú ambíciu priniesť rezidenčnej architektúre Bratislavy a Slovenska riešenie, ktoré kombinuje rôznorodé priestorové, mestotvorné, krajinárske a staviteľské aspekty výstavby obytnej zástavby súčasného životného štýlu Európana v 21. storočí. Projekt developmentu ITB a architektov Šebo – Lichý Čerešne City na Poliankach v Dúbravke sa začal v roku 2016.