ASL logo

 

 

Aký typ architektúry či architektonický štýl je vášmu srdcu najbližší? Architektúra pre mňa nie je o štýle. Úlohou architekta je pochopenie cieľového spotrebiteľa, jeho predstáv o tom, ako bude budovu a priestor používať. Znamená pochopenie prostredia, do ktorého bude architektúra osadená, a pochopenie toho, ako chce prostredie a prežívanie človeka v ňom ovplyvniť,

Charakteristika Mať tak vilu na bratislavskej Kolibe, bývať v atraktívnej lokalite, na veľkorysom pozemku a v nízko podlažnej zástavbe. Ak je toto vaša vízia budúceho luxusného bývania, bytový projekt najvyššej kategórie – Gansberg Koliba – môže naplniť tieto predstavy. Ide v poradí o 12. projekt a vlajkovú loď developerskej spoločnosti ITB

Na mieste niekdajších čerešňových sadov, v tichej časti Polianky v Dúbravke vyrástol projekt Čerešne. Architektonicko zaujímavo riešenú novostavbu autori návrhu citlivo zasadili do okolitého prostredia. Spolu osem bytových domov (6- až 8-poschodových) bolo navrhnutých tak, aby tvorili uzavretý vnútroblok so spoločným dvorom. Zámerom projektu bolo vytvorenie dobrých podmienok pre komunitný

Bytový objekt má dve tváre. Od Sokolskej ulice pôsobí ako malý bytový dom a zhora – od Okánikovej ulice – ako väčšia mestská vila. Nie je to náhoda. Podstatným zámerom autorov bolo začleniť rezidenciu pod Slavínom do prostredia medzivojnových funkcionalistických víl. Príbeh projektu Sokolská Residence sa začal ešte pred finančnou krízou, ktorá bola

V slovenskom priestore sú tak trochu exoti. Firma,ktorú založili, totiž dokázala prepojiť architektúru s developmentom. Výsledkom sú oceňované stavby,ktoré udávajú smer. S architektmi Tomášom Šebom a Igorom Lichým zo spoločnosti ITB development sme debatovali o bytovkách, bratislavskom prístave, ale aj architektúre ako takej.   Vaša firma má viacero netradičných čŕt. Napríklad svojich

Domy, o ktorých tu idem písať, sú na Puškinovej ulici v Bratislave. A keď architekti hľadali motív pre výtvarné stvárnenie prerábaných fasád, Puškin sa stal témou sklených mozaík. Toľko na vysvetlenie mätúceho nadpisu, ale zmena bola skutočne zaujímavým činiteľom genézy týchto domov, a vlastne až od nej som sa o

Bratislavský ateliér Architekti Šebo Lichý sa rozhodol podporiť študentov a doktorandov vysokých škôl technického zamerania v odboroch architektúra a dizajn a formou súťaže ich zapojiť do tvorby architektúry na Slovensku. Úlohou je spracovať čo najzaujímavejší architektonický a konštrukčne jednoducho realizovateľný návrh voľnočasového exteriérového pavilónu, ktorý musí byť využiteľný pre celú