ASL logo

 

 

Štyri bytové domy, ktoré sa obracajú do zeleného vnútrobloku. Horizont parteru a striech rozšírený o obytné predzáhradky, konštrukcie lodžií pripravené na obrastenie… Nová predmestská krajina s prvkami zelenej infraštruktúry, to sú Kolísky v Záhorskej Bystrici.

Rok 2023 je pre autorov projektu – ateliér Architekti Šebo Lichý, rokom projektu Kolísky. Po úspechu v medzinárodnej súťaži Big SEE Awards 2023 v slovinskej Ľubľane, sa s Kolískami zaradili medzi nominácie 22. ročníka ocenenia Slovenskej komory architektov – CE ZA AR 2023. Čím Kolísky oslovili autorov, obyvateľov projektu a čím odbornú porotu?

Blokový urbanizmus v praxi

Bytový komplex Kolísky je špecifický svojou polohou na rozhraní obytnej štvrte a tradičnej dedinskej zástavby Záhorskej Bystrice. Ide o mestské bývanie s nádychom vidieka, a práve túto myšlienku mali architekti v mysli, počas hľadania dizajnu životného priestoru, pre takmer stovku rodín. „Predstavovali sme si, ako sem prichádzame v detskom veku na prázdniny k babke na Záhorie, tešíme sa z všadeprítomnej zelene vo dvore, na balkónoch, vinúcej sa po trelážach. A na známe tváre, ktoré stretávame a s ktorými nám je dobre,“ predstavuje základný koncept architekt Tomáš Šebo. Toto všetko je na Kolískach prítomné v abstraktnej forme balkónov, kvetináčov so zeleňou, ústredného dvora s lieskami, ihriskami s grilom, lavičkami. A práve tieto motívy s abstrahovaným nádychom dedinskej atmosféry dávajú Kolískam neopakovateľný výraz a autenticitu. Kolísky sú riešené tak, ako by mali byť, podľa architektov, vyriešené všetky bytové domy – so všetkými autami schovanými pod zemou a polo-súkromným dvorom so špecifickou atmosférou a funkciou.

Bytový komplex vychádza z blokového urbanizmu, kde sa exteriérový priestor delí na verejnú ulicu a poloverejný vnútroblok. Hmoty objektov sa smerom do svahu zmenšujú, urbanistické riešenie odkazuje na mierku mestských víl. Polozapustená podnož suterénu absorbovala všetko rezidenčné parkovanie a komerčnú vybavenosť.

Urbanistické riešenie Kolísok odkazuje na mierku mestských víl a budovy sa smerom do svahu znižujú. Architektonicky dominantným prvkom sú žlté balkónové konštrukcie, ktoré v dohľadnom čase zaplní zeleň. Tú nájdeme aj na najvyšších podlažiach či vo vnútrobloku, kde vyrastie hájik z liesok, ktorý zabezpečí príjemný chládok v letných mesiacoch. Parkovacie miesta sú umiestnené v podzemnej garáži, kde sú vybudované aj viacúčelové kobky.

Komunita na prvom mieste

„Snažili sme sa priniesť koncept kids friendly‘ bývania,“ pokračuje Tomáš Šebo. „Uvedomili sme si, že lokalita tvorí veľmi podnetné prostredie na detský vývin. Blízkosť lesa, možnosti na výlety, blízka škola a škôlka či nová štvrť plná mladých rodín. Rozhodli sme sa preto vytvoriť miesto, ktoré bude čo najlepšie spĺňať potreby rodín a detí.“

Popínavá zeleň je prítomná na balkónoch a pergolách predzáhradiek. Každý balkón je vyabstrahovanou tradičnou mrežou pre popínanie – divého viniča, ruží. Každý má svoj kvetináč, svoj kúsok vidieckej záhradky s bylinkami, popínavou zeleňou, kvetmi. Celá centrálna časť vnútrobloku je architektonicky dôsledne prepracovaná a v súlade so súčasným trendom prepájania viacerých funkcií do jedného priestoru.

Pre deti je tu pieskovisko s preliezačkami, rodičia si majú kam sadnúť na kus reči, teenageri zas kde zacvičiť či zahrať pingpong. Pre všetky skupiny obyvateľov je tu dostatok prírodných zdrojov tieňa, akustických bariér a prvkov na sedenie.

Keď zeleň diktuje kvalitu projektu

Téma zelene v rezidenčných developerských projektoch dnes rezonuje nielen v odbornej verejnosti. Bývať na mieste, kde je zeleň v samom DNA projektu, so sebou prináša celú škálu zdravotných, ekologických, estetických aj spoločenských benefitov. „Rezidenčný development jednoducho nemôže byť plnohodnotný ani spoločensky zodpovedný bez dostatočného dôrazu na použitie zelene,“ hovorí záhradný architekt Vojtěch Urban je spoluautorom bratislavských Kolísok

Pre českého odborníka na krajinnú architektúru boli Kolísky prvou väčšou zákazkou na Slovensku a zároveň premiérovou spoluprácou s ateliérom Architekti Šebo Lichý a ITB Development. Výsledkom je 3.400 m2 trávnatých plôch, 40 vysadených stromov, 1.250 kríkov, 300 popínavých drevín, 2.300 trvaliek, 100 veľkých okrasných tráv, 4 pôsobivé zelené strechy a implementovanie vlastného know-how, ako aj najnovších poznatkov v oblasti modrozelenej infraštruktúry či vertikálnych záhrad.

Okrem zrejmých ekologických benefitov má zeleň zásadný podiel aj na utužovaní susedských vzťahov. „Záhradka či záhon sú dobrou témou pre rozhovor, ale aj zdieľaním spoločnej záľuby. Zeleň uvoľňuje stres a o manuálnej činnosti spojenej so zemou a rastlinami to platí dvojnásobne. Súčasťou Kolísok sú priestranné komunitné záhony, ktoré pre svoje fungovanie vyžadujú aktívne zapojenie sa obyvateľov, čím nabádajú k susedskej spolupráci.“ vyzdvihuje záhradný architekt Vojtěch Urban a dodáva: „

Kolísky z pohľadu architekta Imricha Vaška:

Bytový komplex štyroch symetrických domov, ktoré sa svojimi vnútornými nárožiami obracajú do uzavretého komunitného vnútrobloku ponúkajú Bratislavčanom mestské bývanie na rozhraní novej obytnej štvrte a tradičnej dedinskej zástavby. Stovka rodín v dostupnej vzdialenosti verejnou dopravou od mesta v blízkosti krajiny Záhoria a lesoparku obýva zelený dizajnérsky koncept, kde horizont parteru a striech sa rozširuje do obytných predzáhradiek a terás a troch typických podlaží s hybridizovanými konštrukciami balkónov/lodžií s atmosférou záhradných altánkov obrastajúcich popínavou zeleňou. Rôznorodá treláž predsadených priestorov bytov vytvára komplexnú predmestskú krajinu individualizovaných záhrad a spoločného oddychového parku s ihriskom, socializovaných obytných štruktúr životného štýlu súčasnej mladej rodiny žijúcej v meniacich sa spoločensko-pracovných a klimatických podmienkach.

Kompletný článok si prečítajte kliknutím na odkaz nižšie.
Článok bol vydaný v časopise ARCH 10/2023.