ASL logo

 

 

Deťom patrí budúcnosť, a to aj v architektúre. Rozhodli sme sa preto zapojiť do 10. ročníka projektu Deti a architektúra., ktorého cieľom je učiť deti vnímať architektúru, rozlišovať kvalitnú architektúru od nekvalitnej, spoznávať trendy v architektúre a stavebníctve a celkovo vyvolať u detí a mládeže záujem o profesie technického zamerania