ASL logo

 

 

Pod týmto názvom organizuje Občianske združenie EUROARCH projekt, určený žiakom základných škôl, ktorého cieľom je hravou formou vzdelávať deti o tom, čo je pekná a kvalitná architektúra, kto ju navrhuje, predstaviť im osobnosti slovenskej architektúry ale aj významných tvorcov svetovej architektúry.

Zelená pre zelenú architektúru

Každý ročník projektu je zameraný na novú hlavnú tému – tou tohtoročnou je Zelená architektúra, zelené stavebníctvo, a teda téma blízka aj nášmu ateliéru Architekti Šebo Lichý. Aj preto sme sa rozhodli do projektu zapojiť a prispieť i krátkou prehliadkou unikátnej zelenej budovy nášho sídla Wallenrod na Mickiewiczovej. Už teraz sa tešíme na návštevu možno aj budúcich kolegov.

E-kurz, vernisáž a prechádzka architektúrou

Zapojené školy a žiaci sa môžu tešiť na kreatívny a interaktívny e-kurz, v ktorom sa dozvedia aj to, ktorá je „najzelenšia“ budova na Slovensku aj vo svete, čo je to cirkulárna ekonomika, aké sú obnoviteľné zdroje energie a ako sa dajú v architektúre a v stavebníctve využiť a mnoho ďalších zaujímavých informácií. Do projektu sa môžete zapojiť vyplnením dotazníka https://www.detiaarchitektura.sk/dotaznik

Po ukončení e-kurzu deti pripravia svoj vlastný projekt, ktorý zhodnotí odborná porota a vyberie tie najlepšie, ktoré budú súčasťou vernisáže a zúčastnia sa organizovanej prechádzky architektúrou.

Zámerom organizátorov projektu je najmä hravou formou porozprávať deťom na základných školách o tom, čo je dobrá architektúra, o tom, ktoré diela a ktoré budovy od slovenských architektov patria k nášmu kultúrnemu a architektonickému bohatstvu, predstaviť im známych slovenských architektov a ich tvorbu, predstaviť najznámejšie zelené budovy na Slovensku ale aj vo svete. „Hlásime sa k cieľu organizátorov „budovať u detí vzťah k architektúre, k prostrediu, v ktorom žijú, bývajú, chodia do školy.