ASL logo

 

 

ARCHITEKTI ŠEBO A LICHÝ

Architektonický ateliér ARCHITEKTI ŠEBO LICHÝ založili dvaja priatelia a spolužiaci v roku 2004. Dnes ho tvorí rôznorodý vyše dvadsaťčlenný tím, vďaka ktorému sa firma neustále posúva

1991-1993

Igor Lichý a Tomáš Šebo, ešte ako študenti architektúry, získavajú prvé ocenenia v súťažiach: Obchodné centrum Nitra – 1.miesto, Pamätník holocaustu Bratislava – 2.miesto, špeciálna cena poroty.

1993-2004

Individuálna práca Tomáša Šeba a Igora Lichého vo vlastných ateliéroch, a v nadnárodných spoločnostiach Bouygues a Strabag na stavbách Business centra I.P.Pavlova 5 v Prahe, BBC5 v Bratislave a automobilky PSA v Trnave.

2004

Založenie ateliéru Architekti Šebo Lichý spolu so založením developerskej spoločnosti ITB Development.

2007

Ateliér má 12 členov a dokončuje prvé realizácie: Vista residence, Olive Kramáre a areál automobilky PSA Trnava.

2008-2013

Ateliér zúročuje medzinárodné skúsenosti na projektoch Wallenrod, Štefánikova, získava ocenenia v súťažiach Castellum obytný súbor a Múzeum Antická Gerulata.

2014

Dom medzi stromami nominovaný na Cenu Dušana Jurkoviča. 3.miesto v súťaži Centrálna os Petržalky.

2015

Bytový dom Nový háj získava ocenenie CEZAAR a stáva sa tak bytovým domom roka 2015, OC Brezno medzi nominovanými.
Stávame sa najoceňovanejším európskym ateliérom na Baumit Life Challenge v Madride – zo 6 slovenských finalistov sme získali 3 nominácie, pričom OC Brezno získalo 1.cenu a Nový háj získal mimoriadnu cenu poroty.

2016

Ateliér má 20 členov a na stole bytové projekty, spolu vyše 900 bytov, v Bratislave a Nitre. Zelená fasáda na objekte Wallenrod získava patent.

2018

Ateliér začína spolupracovať s Imrom Vaškom (IVA).

2021

Vyhliadková veža na Devínskej Kobyle zaznamenáva úspech nielen u verejnosti, ale oceňujú ju aj odborníci. Získava nomináciu CE ZA  AR 2021, je jedným z laureátov na Cenu Dušana Jurkoviča a úspech prichádza aj zo zahraničia. Ako jediná stavba zo Slovenska je na shortliste Piranesi Award exhibition medzi TOP 8 z celej Európy.

2022

Rok 2022 je pre ateliér rokom zbierania ocenení. Vyhliadková veža si odniesla ocenenie BigSEE Architecture Award v kategórii Landscape. K oceneným projektom z ateliéru sa pridali kancelárske priestory Erste a ITB Showroom s ocenením BigSEE Interior Design Award 2022 v kategórii Workplace. Úspešný rok sme zakončili nomináciou na CE ZA AR 2022 pre projekt GBC 5 a umiestnením medzi laureátmi Ceny Dušana Jurkoviča.

2023

Z prestížnej zahraničnej súťaže The European Property Award sme si odniesli ocenenia pre Vyhliadkovú vežu a GBC 5. Porota BigSEE Architecture Award udelila ocenenie ďalším našim projektom – GBC 5 a Kolísky v Záhorskej Bystrici. Kolísky si zároveň pripísali nomináciu na CE ZA AR 2023 v kategórii Bytové domy.

Nikomu nevnucujeme naše nápady, snažíme sa spoločne hľadať ideálne riešenia.

Našou inšpiráciou je investor, jeho osobnosť, nápady a priority.

Chceme byť spoluautorom Vášho projektu.

OCENENIA

NAŠE SLUŽBY

Naše know-how sme nadobudli dlhoročnými skúsenosťami, no veľkou devízou je aj prepojenie s developerskou spoločnosťou ITB. Vďaka nemu sme mohli získať na architektúru odlišný a praktický uhol pohľadu.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

štúdia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačný projekt, dielenská dokumentácia, štúdia a projekt interiéru, projekt skutočného vyhotovenia

PREVEROVACIE ŠTÚDIE

preverenie vyťažiteľnosti pozemku, zhoda investičného zámeru s územným plánom, bilančné posúdenie riešeného zámeru

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

predbežné prerokovanie investičného zámeru, zabezpečenie územného rozhodnutia, zabezpečenie stavebného povolenia, zabezpečenie kolaudácie

ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI

preverenie riešeného územia, návrh optimálnych architektonicko-stavebných riešení, vypracovanie a posúdenie variantných návrhov, možnosti napojenia na infraštruktúru, cenová optimalizácia

LOKALITNÝ PROGRAM

stanovenie rozsahu a náplne riešeného zámeru, schematické vyjadrenie prevádzkových vzťahov – prevádzkový diagram, dispozičné riešenie v súvislostiach interiér / exteriér

AUTORSKÝ DOHĽAD

stanovenie harmonogramu vzorkovania, odsúhlasovanie mock-up vzoriek na stavbe, kontrola priebehu realizácie

NEWSLETTER

Prihláste sa na odber newslettera Architekti Šebo Lichý s.r.o. a zasielanie informácií o našich novinkách, pripravovaných projektoch a podujatiach, workshopoch a besedách.

Odoslaním formulára dochádza k poskytnutiu osobných údajov dotknutou osobou prevádzkovateľovi, a to v súlade s Článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sú chránené a spracúvané v súlade so zásadami/pravidlami uvedenými v dokumente Ochrana osobných údajov.