ASL logo

 

 

Jeden zo základných materiálov stavebníctva už po stáročia nestráca svoju silu a atraktivitu. Sklo sa ako vstupná brána pre denné svetlo spája predovšetkým s výplňami otvorov na vonkajšej obálke stavieb – oknami a dvermi – ale dokáže toho omnoho viac. Ekologické penosklo, nové možnosti skla vo forme „levitujúcich“ schodísk, inteligentné sklenené tabule, ktoré sa jediným pohybom zmenia z priehľadných na nepriehľadné, či efektné sklenené fasády. Inovácie a vývoj prinášajú do našich domovov nové, očarujúce technologické a dizajnové možnosti.

Tento na pohľad krehký, no zároveň dostatočne pevný materiál má v architektúre a stavebníctve stovky spôsobov kreatívneho využitia. Medzi tie najklasickejšie patrí zasklenie otvorov na fasáde domov, teda okien a dverí. Čoraz častejšie sa stretávame s veľkými presklenými plochami, ktoré dovoľujú preniknúť maximu denného svetla, so subtílnymi rámami či dokonca s neviditeľnými bezrámovými oknami pre ultraminimalistické interiéry a nerušený výhľad. „Dôležitá je predovšetkým orientácia presklených plôch na čo najmenej preslnené strany. Pri dnešnom globálnom otepľovaní sú najväčšie náklady spojené s vychladením priestorov. Je proti logike navrhnúť veľké presklené plochy vystavené južnému alebo juhozápadnému slnku a potom ich tieniť, aby sme zabránili tepelným ziskom. Z tohto pohľadu je pre mňa nepochopiteľná napríklad výstavba v krajinách, ako je Dubaj, s kilometrami štvorcovými presklených plôch, následne chladenými elektrinou vyrábanou z fosílnych palív. Rozumne navrhnutá budova vie mať dostatok svetla aj bez nutnosti náročného chladenia,“ radí architekt Tomáš Šebo.

Okrem veľkosti a orientácie okien na jednotlivé svetové strany je rovnako podstatné myslieť aj na ich funkčnú stránku a vyberať na základe smerodajných parametrov, ako je tepelná izolácia (súčiniteľ prechodu tepla cez okno vyjadrený v Uw), typ profilu a počet komôr (súčiniteľ prechodu tepla cez rám okna vyjadrený v Uf), stavebná hĺbka, tesnenie, odolnosť voči vode a vetru, bezpečnosť a ďalšie. Samozrejme, jednou z kľúčových otázok pritom ostáva voľba samotného materiálu: plastu, dreva, hliníka, prípadne ich kombinácií.

Kompletný článok si prečítajte kliknutím na odkaz nižšie.
Článok bol vydaný v časopise SAB 05/2023.