ASL logo

 

 

Bratislavský ateliér Architekti Šebo Lichý sa rozhodol podporiť študentov a doktorandov vysokých škôl technického zamerania v odboroch architektúra a dizajn a formou súťaže ich zapojiť do tvorby architektúry na Slovensku. Úlohou je spracovať čo najzaujímavejší architektonický a konštrukčne jednoducho realizovateľný návrh voľnočasového exteriérového pavilónu, ktorý musí byť využiteľný pre celú komunitu bytového komplexu Čerešne. Dominantným prvkom pavilónu by mali byť ikony čerešní, ktoré budú predstavovať hlavný poznávací znak celého komplexu. Pre víťaza je pripravená zaujímavá finančná odmena, možnosť platenej stáže na realizáciu víťazného návrhu a mediálne zviditeľnenie svojho talentu v renomovaných médiách. Študenti sa môžu do súťaže zaregistrovať zaslaním e-mailu s kontaktnými údajmi na adresu sutaz@itb.sk. Termín odovzdania súťažných materiálov je do 2. 5. 2016. Viac o súťaži sa dozviete na stránke www.ceresne.sk/sutaz