ASL logo

 

 

Rok 2021 je pre náš ateliér plný radosti z architektonických ocenení. Po nominácii na CE ZA AR 2021, nás potešila nominácia Vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle na Cenu Dušana Jurkoviča.

Spolok architektov Slovenska udelil Cenu Dušana Jurkoviča už po 55. krát. Architektonická cena, ktorá bola zriadená ako trvalá pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry Dušana Jurkoviča, je najstarším architektonickým ocenením na Slovensku. Od roku 1964 sú oceňovaní autori, alebo autorské kolektívy za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

Aj v tomto roku medzinárodná porota rokovala online a posudzovala 26 prihlásených diel. Na základe štúdia predložených návrhov a následnej diskusie rozhodla 8. októbra o laureátovi a štyroch nominovaných dielach. Laureátom sa stali autori realizácie základnej školy Guliver v Banskej Štiavnici. Gratulujeme

Hodnotiaca komisia zasadala v nasledovnom zložení: Dénes Fajcsák (Maďarsko), Marek Chrobak (Poľsko), Vladimíra Leníčková (Česká republika), Milan Csanda (Slovensko), Peter Marcinko (Slovensko) a Martin Repický (Slovensko). Porotcovia si zvolili za svoju predsedníčku Vladimíru Leníčkovú.

 

Prečítajte si ako zhodnotili Vyhliadkovú vežu členovia poroty:

“Invenčný a netradičný prístup. Konštrukcia je subtílna a elegantná, úsporná na materiál, bez zbytočných príkras a doplnkov. Elegantná sochárska silueta pôsobí v krajine nerušivo.”

“Pôsobivá biela konštrukcia / socha očistená na základný statický princíp so symbolikou trojhraničia a vzrušujúce výhľady ako bonus. Osobitná intervencia, ktorá vytvára novú kvalitu siluety Devínskej Kobyly.”

“Svieže, expresívne a filozofiou podporené prevedenie v poslednej dobe frekventovanej a nie vždy náležite zvládnutej témy. Dobre zvládnutá a vo finále bezkonfliktná intervencia do prírodného prostredia.”

“Jednoduchá geometria, účelná inžinierska stavba… Architektonický koncept však posúva realizáciu do sféry výrazne prevyšujúcej utilitárne technické dielo.”

Aj takto zneli názory porotcov v prestížnej súťaži Ceny Dušana Jurkoviča. Každý jeden si ceníme a všetky nás ženú ďalej tvoriť to, čo máme radi – kvalitnú architektúru.