ASL logo

 

 

Čerešne Lake

Polyfunkčný komplex nadväzuje na urbanistickú štruktúru obytného komplexu Čerešne v mestskej časti Dúbravka, ktorou náš ateliér pokračuje v nastolenom trende dosahovania vysokej kvality trvalo udržateľného mestského prostredia. V celom komplexe rozvíjame viacpodlažné a málopodlažné bývanie v rozmanitosti hromadných a individuálnych foriem bývania. Stavba je rozdelená do šiestich blokov, pričom ich líniovým usporiadaním vytvárame tri vnútorné dvory. V parteri sú umiestnené obchodné prevádzky, prízemné byty a mezonetové byty s predzáhradkami. Vo vyšších poschodiach sa nachádzajú byty a strešné mezonety. Areál obsahuje dostatočné plochy zelene ako humanizačný prvok vo vzťahu k urbanizovaným plochám. Dvory budú využívané prevažne pre rekreáciu a oddych obyvateľov a návštevníkov, no koncept celého projektu umožňuje aj ich komunitné využitie, keďže okrem ihrísk pre viaceré vekové kategórie detí v projekte počítame aj s komunitnými záhradami pre spoločné aktivity obyvateľov tohto komplexu.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Dúbravka, ulica Polianky a Pod Čerešňami

Investor: ITB Development, a. s.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik, Aleš Hradecký, Imrich Vaško, Emanuel Zatlukaj, Juraj Murín, Dominika Podolská, Imrich Vaško, Jakub Vydra

Spolupráca: Juraj Fabrici, Patrik Bartas, Teodor Pongo, Sofia Lichvárová, Miroslava Šišková, Katarína Frivaldská, Denisa Pavkovček Šťastná, Katarína Filipková, Andrea Moravčíková, Matúš Godiš

Krajinná a záhradná architektúra: Ing. Vojtěch Urban

Štúdia a projekt: 2017 – 2018

Realizácia: 2018 – 2022