GBC 5

Galvaniho Business Center 5 je posledným realizovaným blokom bratislavského obchodno-administratívneho komplexu medzi Galvaniho ulicou a diaľnicou D1, ktorý tvoria nákupné parky a centrá, pasáže, showroomy, hotely a prenajímateľné administratívne komplexy. GBC 5 je administratívna budova, ktorá dynamickou fasádou a meniacou sa tektonikou okien parametricky reaguje na svetelné podmienky a orientáciu voči svetovým stranám. Široké panoramatické výhľady na svahy Karpát a sever Bratislavy, husté vertikálne slnolamy na južnej strane a pozdĺžne východné a západné fasády meniacej sa geometrie perforácií s nepravidelnými fasádnymi átriami so zeleňou sa snažia priniesť do predmestského generického urbanizmu osviežujúcu zmenu a autentický dizajn. GBC 5 sa svojimi architektonickými a stavebno-technickými riešeniami snaží reagovať na všetky kritické otázky a nové výzvy súčasného navrhovania.

Bloková forma administratívneho komplexu v tvare písmena C rešpektuje stavebnú dispozíciu pozemku, svetlo-technické podmienky, ekonomiku stavby a dnešné technologické trendy riešenia kancelárskych budov. Prevádzkové dispozície variabilných prenajímateľných priestorov umožňujú aplikovať individualizované riešenia prevádzky, cirkulácií a dizajnu kancelárskej krajiny. Architektúra GBC 5  poskytuje všetkým svojim klientom benefity dizajnu „zelenej architektúry“ s koncepciou zelených terás, lodžií a otvorených priestorov za účelom zlepšeného pracovného prostredia. Krajina stromov pred hlavným vstupom vytvára bio-estetiku vstupného portálu, vestibulu a átria komplexu, kde ekológia štruktúry stromov prirodzene tieni presklenú fasádu interiéru krajiny a vytvára organickú tieňohru živej prírody v technologickom svete.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava, Ružinov

Developer: Galvaniho 5, s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Imro Vaško, Aleš Hradecký, Juraj Murín, Michal Romanec, Patrik Kuva

Štúdia a projekt: 2017 – 2019

Realizácia: 2020 – 2021