ASL logo

 

 

Radové domy Floriánka

Projekt 24 radových rodinných domov Floriánka, tvoriacich ucelený súbor na okraji Záhorskej Bystrice, predstavuje jedinečný koncept flexibility priestorového a dispozičného riešenia. Variantne riešené dispozície umožňujú zväčšovanie, pridávanie izieb, voľbu medzi bungalovom a poschodovým domom. Klient si môže pridať garáž, prístrešok, pergolu, zimnú záhradu či zvoliť si kombináciu z vopred vybratej farebnosti.  V spolupráci s reálnymi klientmi tak vzniká kompozične jedinečný výsledok, ktorý sa vyvíja postupne. Je to projekt s najvyššou mierou interakcie medzi architektom a klientom. Pre nás zaujímavá a inšpiratívna skúsenosť, ktorej výsledkom bude, veríme, harmonický celok.

Parametre stavby:

Počet nadzemných podlaží: 2

Počet rodinných domov celkom: 24

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Záhorská Bystrica

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Nora Vranová

Spolupráca: Lucia Barančoková, Pavol Macko, Imrich Vaško

Štúdia a projekt: 2018

Realizácia: 2020 – 2021