ASL logo

 

 

Vyhliadka na Devínskej Kobyle sa už pár dní po otvorení stala obľúbenou atrakciou

Ubehlo iba pár dní od slávnostného otvorenia vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle. Je nám cťou, že ateliér Architekti Šebo Lichý mohol navrhnúť novú turistickú atrakciu, ktorú Bratislava potrebovala. Dôkazom toho je enormný záujem o jej návštevu a znovuzrodenia turistiky v lokalite masívu Devínskej brány.

Genius loci

Vyhliadková veža sa nachádza na priesečníku obľúbených turistických trás a bývalej raketovej základe. Poskytuje panoramatické výhľady do troch susediacich štátov, čo nám bolo inšpiráciou pri jej navrhovaní. Motív sme symbolicky pretavili do troch vyhliadkových plošín v rôznych výškových úrovniach. Inšpiráciu sme našli aj v bohatej faune Devínskej Kobyly, kde žije aj modlivka zelená, ktorá svojim štíhlym tvarom môže pripomínať konečné zhmotnenie výrazu vyhliadkovej veže. Biela farebnosť umožňuje vyniknúť jej siluete na pozadí korún okolitých stromov a zároveň ju robí neviditeľnou z diaľkových výhľadov na masív Devínskej Kobyly.

Investorom a iniciátorom výstavby rozhľadne je mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves. Zámerom investora bolo vybudovať atraktívnu vyhliadkovú vežu s nízkonákladovým rozpočtom. Na základe referencií sme boli oslovení starostom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves so záujmom o spoluprácu pri tvorbe návrhu. Myšlienkou sme boli nadšení už pre atraktivitu samotného zadania. Navyše, v mestských častiach Dúbravka a Záhorská Bystrica sa nachádza niekoľko našich projektov a máme prirodzený záujem pomôcť rozvoju tejto lokality. Preto Architekti Šebo Lichý a ITB Development radi sponzorsky participovali na tvorbe vyhliadkovej veže.

Zhotoviteľom konštrukcie, ktorej hmotnosť je 35 ton je spoločnosť INGSTEEL. Do výšky 21,27 metrov sa návštevníci dostanú po vyšliapaní 112 schodov. Tu sa im naskytnú krásne výhľady, ktoré sú lákadlom nielen pre obyvateľov priľahlých mestských častí. Niet teda divu, že panoramatické fotografie z vyhliadky sa stali doslova virálnymi a vyhliadková veža na Devínskej Kobyle sa stala obľúbeným cieľom turistov aj víkendových rodinných prechádzok.

Veríme, že výstavba vyhliadkovej veže v roku 2020 je prvým krokom k znovuobnoveniu lokality, naštartuje jej revitalizáciu a podporí cestovný ruch v blízkom okolí. Najväčšou odmenou budú pre nás spokojní návštevníci, ktorí si z výletu okrem krásnych záberov odnesú aj nezabudnuteľný zážitok.