SKLAD Č. 7 NA PRIBINOVEJ A MÓLO

Úlohou pre architektov  bolo skĺbiť komerčné záujmy súkromnej spoločnosti s verejným záujmom,  a to všetko v priestoroch národnej  kultúrnej pamiatky bývalého Skladu č. 7.  Bola predĺžená dunajská promenáda a zachovali sa artefakty z čias, keď na tomto mieste fungoval prístav. Okrem spomínaných kancelárií sa v objekte nachádza aj galéria a lodenica pre vodákov. Pred objektom na Dunaji je mólo s reštauráciou, kaviarňou, bazénom a marínou pre motorové člny.

Opis:

Kancelárie (1. n. p., 2. n. p., 3. n. p.) 4 850,05 m²

Kancelárie (1. n. p., 2. n. p., 3. n. p.) 474 zamestnancov

Reprezentačné viacúčelové priestory (4. n. p., 5. n. p., 6. n. p.) 133,72 m²

Reštaurácia, obchodné priestory, kongresová miestnosť (1. p. p.) 1 597,93 m²

Sklady (1. p. p.) 1 669,98 m²

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto:  Bratislava-Staré Mesto, Pribinova ulica

Investor: SWAN, a.s.

Autori: : Tomáš Šebo, Igor Lichý, Martina Krajmer Matušová, Emanuel Zatlukaj

Štúdia: 2013