ASL logo

 

 

CENTRÁLNA ROZVOJOVÁ OS PETRŽALKY

Na riešenie jedinečného stavu, keď stotisícové mesto má namiesto kompletného centra voľné priestranstvo, jestvuje cela škála názorov, ohraničených dvoma extrémami: štvorprúdová cesta likvidujúca akúkoľvek nádej na mestskosť na jednej strane a status quo, resp. park na strane druhej. Pri riešení centrálnej rozvojovej osi Petržalky bolo pre nás rozhodujúce nepodľahnúť obojstrannej hystérii, pričom naším hlavným cieľom je premena sídlisko na mesto.

Petržalka dnes funguje ako monofunkčné umelo vytvorené hibernujúce sídlisko bez hierarchie vo forme akéhosi provizórneho stavu. Potrebuje predovšetkým žijúce verejné mestské priestory, identifikáciu a orientáciu. Tieto atribúty budú dosiahnuté kompletným mixom všetkých funkcií mestského života – nielen dopravy a zelene, ktorých kvalitné riešenie by malo byť samozrejmosťou. Nie je potrebné vytvárať súvislé dopravné prepojenie týmto priestorom, Petržalka má úplný obchvat mesta a niekoľko dobrých priečnych ťahov, preto sa sústreďujeme na (formy) komunikácie, ktoré nerozdeľujú, ale spájajú.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto:  Bratislava – Petržalka, Chorvátske rameno

Investor: MČ Bratislava – Petržalka

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Peter Gura

Spolupráca: Martina Boháčová, Emanuel Zatlukaj, Adam Galvánek

Súťaž: 2014, 3. miesto v súťaži