CENTRÁLNA ROZVOJOVÁ OS PETRŽALKY

Na riešenie jedinečného stavu, keď stotisícové mesto má namiesto kompletného centra voľné priestranstvo, jestvuje cela škála názorov, ohraničených dvomi extrémami: štvorprúdová cesta likvidujúca akúkoľvek nádej na mestskosť na jednej strane a status quo, resp. park na strane druhej. Rozhodujúce je nepodľahnúť obojstrannej hystérii a hlavným cieľom je premeniť sídlisko na mesto.

Petržalka dnes funguje ako monofunkčne umelo vytvorené hibernujúce sídlisko bez hierarchie vo forme akéhosi provizórneho stavu. Potrebuje predovšetkým žijúce verejné mestské priestory,  identifikáciu a orientáciu. Tieto atribúty budú dosiahnuté kompletným mixom všetkých funkcií mestského života – nielen dopravy a zelene, ktorých kvalitné riešenie by malo byť samozrejmosťou. Nie je potrebné vytvárať súvislé dopravné prepojenie týmto priestorom, Petržalka má úplný obchvat mesta a niekoľko dobrých priečnych ťahov, sústreďujeme sa na (formy) komunikácie, ktoré nerozdeľujú, ale spájajú.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto:  Bratislava-Petržalka, Chorvátske rameno

Investor: MČ Bratislava-Petržalka

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Peter Gura

Spolupráca: Martina Boháčová, Emanuel Zatlukaj, Adam Galvánek

Súťaž:  2014, 3. miesto v súťaži