ASL logo

 

 

RADOVÉ DOMY ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Koncept individualizovanej radovej zástavby vychádza z opakovania základného dispozičného vzorca s obmenami. Tými reagujeme na lokálne odchýlky, ako sú križovatka, zákruta, vjazd do zóny, orientácia svetových strán, ktoré každú časť rytmicky delenej parcelácie ovplyvňujú iným spôsobom. Odlišnosti sa zrkadlia v polohách parkovaní, garáží, terás a pergol a sú podporené farebnosťou individuálne volených akcentov pri vstupoch do jednotlivých domov na základnej bielej hmote. Prínos takejto individualizácie spočíva okrem možnosti výberu podľa osobných preferencií klienta aj v citlivejšom zasadení štruktúry do okolia, pretože zaniká výrazný kontrast monotónneho opakovania radovej zástavby a zvyčajne nehomogénneho prostredia. Zároveň odlišnosti programovo vytvárajú nepravidelnosti, ktoré v budúcnosti prekryjú neskoršie možné individuálne stavebné zásahy.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Záhorská Bystrica

Autori:  Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj

Štúdia: 2013