ASL logo

 

 

Olive Kramáre

Bytový projekt poskytuje komfortné bývanie v obľúbenej bratislavskej štvrti. Ide o modernú kombináciu bytov, administratívnych a obchodných priestorov, ktoré umožňujú pohodlné bývanie s občianskou vybavenosťou.

Komplikovaná urbanistická situácia na bratislavských Kramároch v kombinácii s požiadavkami investora boli pre nás výzvou. Mali sme za úlohu zachovať prepojenie mestskej časti, obytnej zóny a už skôr postaveného nového kostola, ktorý sa nachádza na kopci nad riešenou parcelou.  Na osi kostola vznikli verejné priestory – námestie s parkovou úpravou a monumentálne, barokovo sa zužujúce, schodisko –, ktoré využívajú rezidenti Kramárov. Do parteru objektov v spodnej časti komplexu sme umiestnili obchodné prevádzky s cieľom oživenia mestského priestoru. Tieto prevádzky sú prístupné zo schodiska aj do vyššieho podlažia. Vytvorili sme tak dvojpodlažný parter, ktorý môže súperiť s väčšími stavbami nachádzajúcimi sa v okolí.

Parametre stavby:

57 bytových jednotiek

80 garážových miest

6 obchodných prevádzok

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava, Kramáre

Investor: Raiffeisen evolution project development GmbH Wien

Autori: Tomáš ŠeboIgor LichýMartin HraškoSoňa Dianová, Emanuel Zatlukaj

Spolupráca: Branislav Piliš

Štúdia a projekt: 2006

Realizácia: 2007 – 2008