Olive Kramáre

Bytový projekt poskytuje komfortné bývanie v obľúbenej bratislavskej štvrti. Ide o modernú kombináciu bytov, administratívnych a obchodných priestorov, ktoré umožňujú pohodlné bývanie s občianskou vybavenosťou.

Komplikovaná urbanistická situácia na bratislavských Kramároch v kombinácii s požiadavkami investora boli výzvou. Architekti mali za úlohu zachovať prepojenie mestskej časti, obytnej zóny a kostola, ktorý sa nachádza na kopci nad riešenou parcelou.  Na osi kostola vznikli verejné priestory –námestie a monumentálne schodisko, ktoré využívajú rezidenti Kramárov.

Opis:

57 bytových jednotiek

80 garážových miest

6 obchodných prevádzok

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava, Kramáre

Investor: Raiffeisen evolution project development GmbH Wien

Autori: Tomáš ŠeboIgor LichýMartin HraškoSoňa Dianová,

Emanuel Zatlukaj

Spolupráca: Branislav Piliš

Štúdia a projekt: 2006

Realizácia: 2007 – 2008