ASL logo

 

 

PSA Trnava

Navrhli sme kreatívny a architektonický koncept pri zadaní, ktoré sa vyznačuje úplne opačnými kritériami a prísne limitovaným rozpočtom.

Zadanie zahŕňalo štúdiu, architektúru, dispozíciu a návrh interiérov hlavnej administratívnej budovy (5 000 m2) a jedálne (3 000 m2). Ďalej išlo o projekty troch vstupných vrátnic (700 m2), prestrešenie chodníkov, umyvární vozidiel a tunela skúšobnej dráhy a projekt objektu údržby a opráv (7 500 m2).

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Trnava, Automobilová ulica

Investor: PSA Peugeot Citroën Slovakia

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Martin Hraško, M. S. Noero (PSA)

Štúdia a projekt: 2004

Realizácia: 2005