ASL logo

 

 

MÚZEUM GERULATA – RIEŠENIE NOVÉHO AREÁLU

Zadaním súťaže bola zmena archeologického depozitu na populárno-náučné centrum a víkendovú destináciu. Navrhované riešenie odzrkadľuje našu snahu o maximalizáciu zážitku cez zhmotnenie historických faktov a zviditeľnenie unikátnej lokality.

Koncepcia areálu všetky funkcie ukladá pod zem, takže na povrchu ostávajú prítomné len náznakové rekonštrukcie profilov valov všetkých štyroch etáp opevnenia tábora. Dnes si len málokto uvedomuje mohutnosť pôvodného objemu opevnenia, preto sme sa rozhodli pre náznakovú rekonštrukciu, ktorá zasiahne aj do panorámy Rusoviec a urobí miesto rozpoznateľným už z diaľkových pohľadov.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto:  Bratislava – Rusovce

Investor: MČ Bratislava – Rusovce

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj

Súťaž: 2013 – odmena poroty za oživenie lokality, inovatívny prístup k prezentácii archeologických nálezov a interaktívnu prezentáciu pamiatky