MÚZEUM GERULATA – RIEŠENIE NOVÉHO AREÁLU

Hlavným princípom návrhu bolo vytvorenie atraktívnejšej prezentácie archeologických nálezov s pochopiteľným podaním významu a kontextu vykopávok laickej verejnosti. Trávnatá plocha, stúpajúca ako násyp, vytvorila priestor pre oddychovú zónu a tribúnu. Priestor pod násypom, fungujúci ako prírodný amfiteáter, je zase vhodným miestom na programy a predstavenia v duchu starovekého Ríma.

Keďže pozemok a priľahlé okolie nie sú ešte stále dôkladne prebádané a stále je tu možnosť nových vykopaných nálezov, hlavná budova bola navrhnutá ako levitujúca hmota nad terénom. Tým sa nenarúša optický kontakt areálu s lužným lesom, ktorý ostáva zachovaný priehľadom popod, ako aj cez presklenú fasádu samotnej budovy. Prístup do hlavnej budovy je cez exteriérovú rampu z vonkajšej strany areálu popri ohraničujúcom múre. Na severozápadnej strane je areál uzatvorený exteriérovou ochodzou, ktorá uzatvára vnútorné átrium s vykopávkami medzi zatrávnenou tribúnou a hlavnou budovou. V rámci možnej etapizácie bola navrhnutá vyhliadková veža, ktorá zároveň  plní aj funkciu orientačného bodu.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto:  Bratislava-Rusovce

Investor: MČ Bratislava-Rusovce

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj

Súťaž: 2013 – 7. miesto v súťaži