ASL logo

 

 

OBCHODNÉ CENTRUM BREZNO

Dvojpodlažný mestotvorný obchodný dom sa nachádza uprostred kompaktnej uličnej zástavby a logicky reaguje na kontext prostredia. Objekt tvorí prechod medzi historickým jadrom mesta Brezno a sídliskom zo sedemdesiatych rokov. Stavba komunikuje s okolím pomocou transparentného parteru, ktorý okrem svojho praktického významu prináša aj pocit prepojenia obchodných prevádzok a ulice. Obchodný dom v Brezne je typickým developerským projektom, ktorého dizajn je podmienený ekonomickou efektívnosťou. Je však aj dôkazom, že napriek mnohým obmedzeniam je možné vytvoriť naozaj funkčné a estetické riešenie, ktoré navyše zohľadňuje aj špecifiká polohy. V tomto prípade bolo pre nás napríklad výzvou vytvoriť  interakciu s autobusovou zastávkou priamo pred objektom.

Druhé nadzemné podlažie charakterizuje dynamická forma voľne prelamovaných hladkých plôch plných stien a okenných otvorov. Ich vyklonenie umožňuje kontakt chodcov s interiérom obchodov na poschodí.

Parametra stavby:

1. a 2. nadzemné podlažie: obchodné priestory

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Brezno, Ulica Československej armády

Investor: OP Centrum, s.r.o.

Autori: Igor Lichý, Tomáš Šebo, Emanuel Zatlukaj, Pavol Remšík

Štúdia a projekt: 2012

Realizácia: 2013