ASL logo

 

 

ITB office

ITB/ASL Office je spoločným domovom pre developerov a architektov – dve skupiny ľudí, ktoré úzko kooperujú, ich aktivity sa dopĺňajú, ale často sledujú aj protichodné záujmy a dokonca niekedy sú aj v konflikte (čisto profesionálnom). Majú odlišnú cieľovú klientelu. Developerská časť potrebuje pôsobiť na svojich klientov síce sviežo, ale zároveň zodpovedne, až konzervatívne, klient musí cítiť, že developer je dostatočne stabilný. Architektonický ateliér, na druhej strane, chce pôsobiť kreatívne, hravosť a sviežosť je tu hlavným zadaním.
Okrem toho tieto priestory navštevujú budúci klienti bytov rôznych cenových kategórií, stavebné firmy, právnici, klienti na prenájom kancelárií… veľmi rôznorodá zmes s rozdielnymi očakávaniami. Obe firmy sa navzájom ovplyvňujú v každodennej intenzívnej komunikácii. Toto úzke prepojenie je konkurenčnou výhodou a nesie výsledky v podobe konkurencieschopných rozpoznateľných projektov. Preto súčasťou zadania bolo podporiť a v interiéri zvýrazniť vzájomnú otvorenosť a komunikáciu. Tieto rôznorodé okruhy zadania viedli k vytvoreniu navzájom prepojených zón s rôznou atmosférou – od serióznej až po uvoľnenú.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Staré Mesto, Mickiewiczova ulica

Investor: ITB Development s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Emanuel Zatlukaj, Adam Galvánek

Štúdia a projekt: 2016

Realizácia: 2016