LOM_NICE

(27 chát, 5 dvojchát, recepcia, kaviareň, 2detské ihriská, športové ihrisko, komunitný pavilón) Veľká Lomnica. Rekreačný komplex na úpätí Vysokých Tatier, v blízkosti golfového ihriska, s chatami s rozličnou výmerou, Kaviarňou, wellness, športoviskom, 2detskými ihriskami, a party-altánom. Srdcom areálu nachádzajúceho sa v tichom prostredí na okraji obce Veľká Lomnica je pôvodná zeleň a medzi ňou umiestnené hracie plochy. Objekty a prístupové cesty sú rozmiestnené v rovnakom duchu, pomedzi pôvodnú a dopĺňanú zeleň. Hlavnou ambíciou konceptu bol posun chatového areálu do súčasného výrazu, pri zachovaní klasických prvkov. Horskú atmosféru podporuje výraz objektov, aj prírodne ladená úprava ich okolia, s dôrazom na prírodné materiály, horské motívy a čistotu detailov. Scenériu podčiarkuje veduta Tatier, ktorej dominuje Lomnický štít.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Veľká Lomnica

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Emanuel Zatlukaj, Nora Vranová, Martina Boháčová

Štúdia: 2016