ASL logo

 

 

Campus Vištuk

Zadanie súťaže spočívalo vo vytvorení miesta, kde by sa mohla stretávať a vyrastať silná komunita študentov zo Slovenska a z krajín strednej Európy, ktorí chcú ďalej rozvíjať svoju excelentnosť, líderstvo a občiansku angažovanosť. Má ísť o miesto, kde študenti dva až štyri roky svojho stredoškolského štúdia strávia životom v kampuse s inšpiratívnymi učiteľmi, ktorí svojou profesiou žijú a ktorí sem privedú bývať aj svoje rodiny. Miesto, kde si študenti vytvoria silné puto k strednej Európe vďaka zameraniu na jej históriu, kultúru, ekonomiku a jazyky. Študenti a učitelia by sa tu mali učiť spoločne a niekedy si svoje pozície vymeniť. Mali by pracovať na reálnych projektoch na zlepšenie sveta okolo seba.

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Vištuk, okr. Pezinok

Zadávateľ: nezisková organizácia LEAF

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Nora Vranová, Juraj Mihálik

Spolupráca: Martina Matušová, Adam Galvánek

Súťaž: 2016