Bytový komplex Bystrická

Ideovým konceptom bytového domu je vytvoriť jednoduché a kompaktné bloky (maximálne stavebno-technicky a energetickej efektívne). Každý blok má špecifickú identitu tvorenú dizajnom balónov a loggií. Tak sú všetky špecifické a ľahko rozpoznateľné aj keď majú základ rovnaký.
Vstupné podlažie je priechodné a okrem bytov s predzáhradkami sa tu nachádza zázemie (zádverie, sklad pre bicykle a miestnosť upratovačky). Predzáhradky sú pridanou hodnotou prízemných bytov. Ďalšie tri nadzemné podlažia majú typický pôdorys s bytmi s loggiami a balkónmi. Na ustúpenom piatom podlaží sú tri byty s terasami. Všetky väčšie byty sú zvýhodnené rohovou polohou s dvoma, či troma smermi výhľadu. Balkóny sú navrhnuté aby zabezpečili výhľad a súkromie v čo najväčšej miere. Pivničné kobky sú riešené dvoma spôsobmi. Najskôr ako súčasť bytu (komora) alebo ako združené vonkajšie pivnice (v exteriéri). Tie sú čiastočne zapustené do terénu a prisypané zeminou z výkopov.

Takto vytvorený zelený kopec – val je zároveň prvkom, ktorý opticky vytvára súkromie pre byty s predzáhradkami. Taktiež opticky znižuje objekty a je zároveň hravým prvkom detského ihriska.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava, Devínska Nová Ves

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Imro Vaško, Emanuel Zatlukaj, Juraj Mihálik, Michal Romanec

Súťaž: 2016