ASL logo

 

 

Bytový komplex Bystrická

Ideovým konceptom nášho návrhu tohto bytového domu je vytvoriť jednoduché a kompaktné bloky (maximálne stavebno-technicky a energetickej efektívne). Každý blok má špecifickú identitu tvorenú dizajnom balónov a lodžií. Tak sú všetky špecifické a ľahko rozpoznateľné, aj keď majú základ rovnaký.
Vstupné podlažie je priechodné a okrem bytov s predzáhradkami sa tu nachádza zázemie (zádverie, sklad pre bicykle a miestnosť upratovačky). Predzáhradky sú pridanou hodnotou prízemných bytov. Ďalšie tri nadzemné podlažia majú typický pôdorys s bytmi s lodžiami a balkónmi. Na ustúpenom piatom podlaží sú tri byty s terasami. Všetky väčšie byty sú zvýhodnené rohovou polohou s dvoma či tromi smermi výhľadu. Balkóny navrhujeme tak, aby zabezpečili výhľad a súkromie v čo najväčšej miere. Pivničné kobky sú riešené dvoma spôsobmi. Najskôr ako súčasť bytu (komora) alebo ako združené vonkajšie pivnice (v exteriéri). Tie sú čiastočne zapustené do terénu a prisypané zeminou z výkopov. Takto vytvoreným zeleným kopcom – valom – zároveň opticky vytvárame súkromie pre byty s predzáhradkami. Zelený val taktiež opticky znižuje objekty a je zároveň hravým prvkom detského ihriska.

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava, Devínska Nová Ves

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Imro Vaško, Emanuel Zatlukaj, Juraj Mihálik, Michal Romanec

Súťaž: 2016