VER(EJ)NOSŤ – pomník VEREJNOSTI a VERNOSTI

Pomník VER(EJ)NOSŤ je pamätníkom občianskej solidarity, odvahy a priamej demokracie. Masívny počet oceľových stél, nehierarchicky votkaných do pôdorysu chodníka, kvetináčov a trávnika pred Úradom vlády SR, symbolizuje silu nenásilného protestného vystúpenia verejnosti za ideály nežnej revolúcie a vernosť ideálom novembra.

Monumentálny, priestorovo architektonický a pomníkový land art reprezentuje spoločenskú masu, ktorá v novembrových dňoch roku 1989 na námestiach po celom komunistickom Československu tichou a pokojnou cestou demonštrovala svoju nespokojnosť so stavom slobody a demokracie. Situovanie pomníka oproti Úradu vlády SR symbolizuje aj dnes akéhosi bdejúceho strážcu demokracie, susedstvo fakúlt Slovenskej technickej univerzity zároveň symbolizuje rolu študentov v tomto prelomovom období.

Množstvo vzpriamených, pevne stojacich a proporčne subtílnych vertikál – stél – generuje zahustený oblak ľudskej masy. Oceľové stély pri vetre alebo fyzickom kontakte s konštrukciou vytvárajú zvukový efekt „štrngania kľúčov“.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto:  Bratislava-Staré Mesto, Námestie slobody

Investor: MČ Bratislava-Staré Mesto

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Michal Romanec, Imrich Vaško, Emanuel Zatlukaj

Súťaž: 2015