ASL logo

 

 

Pozemok

Poloha lokalizácie malého rezidenčného komplexu Gansberg sa dnes na google mapách ešte stále zobrazuje ako územie už jedných z mála vinohradov na juhovýchodných svahoch pod bratislavským Kamzíkom a pri hlavnom dopravnom napojení na Kolibu. Zásadnou kvalitou tejto lokality, nachádzajúcej sa v atraktívnejčasti Bratislavy, je blízkosť prírody na úpätí Malých Karpát a široké panoramatické výhľady na mesto. Miesto je v okrajovej oblasti jedného z najvýznamnejších prírodných útvarov v Bratislave, tvoriaceho hranicu medzi mestom a krajinou. Návrh nadväzuje na charakter územia bývalých vinohradov a vytvára miesto pre bývanie pretkané vegetáciou. Tá prináša so sebou množstvo kvalít v podobe priaznivejšej klímy, vysokej miery súkromia a v neposlednom rade aspoň čiastočnú kontinuitu pôvodnej biodiverzity.

Domy na pozemku

Priestorový koncept súboru je založený na troch samostatných blokoch – domoch – vytvárajúcich centrálny poloverejný vnútroblok – parčík a ihrisko pre obyvateľov, ktoré dovoľuje v prípade záujmu prirodzene rozvíjať komunitný život. S ohľadom na minulosť lokality architekti doplnili poloverejné zelené plochy aj riadkami viniča. Zjednocujúcou líniou, vinúcou sa celým návrhom, či už v urbanistickom, architektonickom alebo dispozičnom a materiálovom riešení, je, aj napriek blízkosti hlavného dopravného ťahuna Kolibu a na Kamzík, myšlienka vysoko kvalitného a pritom
prírodného charakteru bývania vo vinohradoch s jednoduchou dostupnosťou mesta. Čo v preklade znamená pohodlné a prírodné bývanie v meste. Urbanistický koncept osadenia troch bytových domov na pozemku nebol jednoduchý. Architekti sa však nenechali morfológiou pozemku limitovať, ale kreatívne ju využili vo svoj prospecha vyťažili z nej maximum. Svah a terén formuje priečelia domov a tvar domov zasa formuje obytný priestor s rôznymi stupňami intimity. Dimenzia, rozmer, hmota stavebného diela voči prostrediu aj voči človeku – architektonicky povedané, dobrá mierka – je pri Gansbergu, na rozdiel od viacerých developerských projektov v okolí, citlivá k prostrediu a zohľadňuje lokalitu a jej históriu.

Domy

Ortogonálne pôdorysy troch takmer rovnakých štvorpodlažných domov dopĺňajú línie vyložených zalomených terás, ktoré navodzujú dojem kopírovania vrstevníc bývalého vinohradu, dávajú mäkkosť a zjemňujú mierku domov v tomto prostredí. Najvyššie štvrté poschodie svojím ustúpením a obložením taktiež zmierňuje objemové pôsobenie domov. Prírodný charakter bývania je ďalej rozvíjaný v architektonickej úrovni návrhu predovšetkým voľbou materiálov. Priblíženie sa vinohradníckej atmosfére a téme je badateľné aj vo vonkajšej bielej omietke domov, kde sa striedajú pásy hladkej a štruktúrovanej omietky v nepravidelne širokých zvislých pásoch. Taktiež dva druhy zvislého delenia zábradlí na terasách a zvislý drevený obklad časti fasád podporujú túto tému.

Jednotlivé podlažia štvorpodlažných domov obsahujú 1 – 6 bytovna podlaží. Spoločný vchod a priestory tak zdieľa maximálne 16 bytov. Dokonca aj menej, keďže niektorí majitelia byty spájali.
Tým je zaručená vzájomná sunáležitosť k spoločným častiam domu. Každý byt má terasu, balkón alebo predzáhradku a dobrú orientáciu voči slnku. Nie všetky byty majú výhľad na mesto, ale niektoré aj do vnútrobloku či do západného svahu. Tie sú architektami označované v ponuke za tiché. Okrem tichých Quiet bytov sú ostatné delené na ďalšie tri kategórie, a to: Garden, ktoré
majú predzáhradky, CityView, ktoré disponujú výhľadmi na mesto, a Premium, čo sú exkluzívne strešné penthousy s terasami. Takétorozdelenie ponúka naozaj bohatý výber reflektujúci preferencie budúcich majiteľov. Gansberg je jednoznačne koncipovaný ako bývanie bonitnejšej klientely, čo sa odráža ako v architektúre, tak aj v štandarde a vo flexibilite klientskych zmien.

Byty a štandard

Architektúra projektu Gansberg ponúka nadštandardné veľkosti rozumne dispozične riešených bytov od jedno- až po štvorizbové. Izby nie sú nadmerne veľké, ale poskytujú príjemné rozmery na
vyššej ako priemernej úrovni. Atraktivitu ich riešenia zvyšujú terasy,balkóny či predzáhradky. Ich súčasťou sú úložné priestory – „skrine“– plné drevené časti zábradlí s horným záhonom spodnou časťou riešenou ako priestor pre uloženie vonkajších klimatizačných jednotiek. Predpripravené sú možnosti pre klimatizáciu, vonkajšiežalúzie aj zeleň na balkóne, všetko podľa rozhodnutia majiteľov bytu. Veľké terasy disponujú zvýšenými záhonmi s už zasadenými vzrastlými stromami. Na výber boli aj tri možnosti priehľadných častí vonkajších zábradlí. Napriek zdaniu, že tým mohla utrpieť architektúra a kompozičný zámer, rozloženie rôznych typov zábradlí len podporilo drobnokresbu jednotlivých podlaží medzi výraznými vodorovnými líniami terás. Skriňové úložné priestory prirodzene oddeľujú jednotlivé terasy, zabraňujú zbytočným susedským priehľadom a podporujú komornosť bývania. Každý z domov má vzhľadom na komplikované terénne danostivlastnú garáž a jedno komunikačné jadro. Aj pri šiestich bytoch na jednom podlaží nepôsobia chodby pred bytmi monotónne. Nie súpriame od jadra, na obe strany sú vzájomne posunuté a veľkorysým materiálovým riešením stien, textilných podláh a soklov naznačujú až hotelový charakter vybavenia domov. Ale veď nakoniec lukratívna poloha by sa jednoznačne mala vyznačovať aj vysokou kvalitou. Tá je dodržaná aj pri ďalšom materiálovom riešení. Použité sú drevené podlahy v bytoch aj na terasách, hliníkové okná, kvalitné technické vybavenie a detaily.

Odkaz Gansbergu

Gansberg je jedným z viacerých developerských projektov, ktoré vyrástli v ostatných rokoch v lokalite pod Kolibou. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou tejto oblasti a svojou výraznou a kvalitnou
architektúrou prispel k rozvoju rôznorodosti, citlivosti architektonického prístupu a nastaveniu vysokej latky pre úroveň ďalšej výstavby vstupujúcej do územia.

Kompletný článok si prečítajte kliknutím na odkaz nižšie.

Článok bol vydaný v časopise ARCH.