ASL logo

 

 

Pravidelná políčka uličních fasád bratislavské administrativní budovy jsou mimovolnou reminiscencí dob, kdy se ještě na Kolibě točily filmy. Dnes má na Slovensku „navrch“ spíše architektura a zelená budova s nezapamatovatelným názvem GBC 5 od architektů z ateliéru Šebo Lichý je jednou z prvních typologických reakcí na měnící se postcovidové představy o kancelářských stavbách.

Galvani Business Center 5 je posledním realizovaným blokem bratislavského obchodněadministrativního komplexu mezi Galvaniho ulicí a dálnicí D1, který tvoří nákupní parky a centra, pasáže, showroomy, hotely a pronajímatelné administrativní komplexy. GBC 5 je administrativní budova, která dynamickou fasádou a měnící se tektonikou oken parametricky reaguje na světelné podmínky a orientaci vůči světovým stranám. Široké panoramatické výhledy na svahy Karpat a sever Bratislavy, husté vertikální slunolamy na jižní straně a podélné východní a západní fasády měnící se geometrie perforací s nepravidelnými fasádními atrii se zelení přinášejí do předměstského generického urbanismu osvěžující změnu a autentický design. GBC 5 se svými architektonickými a stavebně-technickými řešeními snaží reagovat na všechny kritické otázky a nové výzvy současného navrhování. K nutnosti změny architektonického navrhování a řešení problematiky města a developované krajiny nás dnes nutí i poslední zkušenost s globální pandemickou krizí a nastávající klimatickou změnou.

Bloková forma administrativního komplexu ve tvaru písmene C respektuje stavební dispozici pozemku, světlo-technické podmínky, ekonomiku stavby a dnešní technologické trendy řešení kancelářských budov. Provozní dispozice variabilních pronajímatelných prostorů umožňují aplikovat individualizovaná řešení provozu, cirkulací a designu kancelářské krajiny. Architektura GBC 5 poskytuje všem svým klientům benefity designu „zelené architektury“ s koncepcí zelených teras, lodžií a otevřených prostorů za účelem zlepšeného pracovního prostředí. Krajina stromů před hlavním vstupem vytváří „bioestetiku“ vstupního portálu, vestibulu a atria komplexu, kde ekologie struktury stromů přirozeně stíní prosklenou fasádu interiéru krajiny a vytváří organickou stínohru živé přírody v technologickém světě.

Architektonické řešení GBC 5 se vyznačuje různorodostí typologie vnitřních a vnějších prostorů, dynamické tektoniky architektonických konstrukcí, otvorů, povrchů, obkladů, přírodních materiálů a černobílé barevnosti. Systém různých otevřených lodžií ve všech poschodích se zelení a čerstvým vzduchem je nejen určujícím prvkem architektury budovy, ale i aktuálním trendem změněného architektonického navrhování pracovního prostředí v nových podmínkách. Možnost generování přirozeně větraných odpočinkových prostorů se zelení v dostupné vzdálenosti od pracovního stolu se v době pandemické krize stává novou nutností. Zelený háj před vstupem do budovy pokračuje i na zelenou střechu vestibulu a hlavní terasu objektu, čímž se potvrzuje idea architektonického konceptu prorůstání živé přírody a administrativní stavby. Terasa je otevřeným parkem umožňujícím zaměstnancům bezprostřední přístup do Autorská zpráva exteriéru, což umožňuje i pronikání světla a slunce do vnitřního otevřeného prostoru zeleného atria. Zelená terasa nad hlavním vstupem dělí administrativní budovu na dvě symetrické části a zároveň akcentuje i hlavní vstup do obou uzavřených dispozičních částí objektu.

GBC 5 je polyfunkčním objektem a komplexním provozním organismem, kde se kříží různé typy pronajímatelných kancelářských dispozic a cirkulačních okruhů obsluhované složitými sítěmi technologické podpory s aplikacemi nejnovějších trendů kancelářských prostorů. Diferencované potřeby nájemců a poloveřejných, veřejných obchodních a obslužných provozů stravování, odpočinku, přestávek a kontaktu s přírodou zvyšují nároky na standardy pracovního prostoru. Technologie digitalizovaného standardu, fyzických a hygienických vlastností stavby, dopravní obslužnosti a kapacity veřejné dopravy, různých aplikací, aut, kol a elektrických koloběžek permanentně mění architektonické parametry navrhování. Nejednoznačné a složité cirkulační diagramy architektonického provozu se promítají i do hybridnosti architektonické formy modernistických monofunkčních typologií. Významný architekt transformace města do globálního společenskoekonomického prostoru Rem Koolhaas vyhlašuje, že už nastal konec identity města, místa a ulice. Příběh města je dnes nahrazen pojmem velikost. To, co se dnes označuje jako město, je obslužnou megastrukturou informační společnosti, jako jsou kanceláře, obchody, automobilová doprava a parkoviště. V tomto generickém městě, bez tradičních veřejných prostorů, parků a zeleně vzniká požadavek na autentický design nové urbánní mikrostruktury simulující chybějící veřejný městský prostor.

Architekti a autoři GBC 5 Šebo Lichý mají ve svém architektonickém manifestu deset zásad navrhování – náročnost, angažovanost, konceptuálnost, radikálnost, přesnost, urbánnost, svěžest, generativnost, provokativnost a autentičnost. Jedenáctým a hlavním bodem manifestu je ambice být zelený, což dokumentují svým přístupem k navrhování ve svých předešlých projektech se zelenou fasádou – v bratislavské centrále ITB na Mickiewiczově ulici, v rodinném domě „mezi stromy“ nebo v developerském projektu zahradního města Čerešne. Nejen inspirace přírodou, ale hlavně aktivní a zodpovědné navrhování integrující přírodu, její principy a zdravé životní prostředí jsou předpoklady nutných nových strategií tvorby promyšlených městských veřejných i soukromých, obytných i komerčních architektonických prostorů. GBC 5 je takovouto architekturou generovanou revidovanými prostředky moderny pro novou kulturu životního prostředí jednadvacátého století.

 

Kompletný článok si prečítajte kliknutím na odkaz nižšie.
Článok bol vydaný v časopise ARCHITECT+.