ASL logo

 

 

Zadanie spočíva v preverení možností bývania v centre mesta, nie práve klasickým spôsobom.
Komplex objektov Hurbanových kasární nachádzajúci sa v priamom centre Bratislavy, slúžil do 19. storočia dlhé roky armáde. V súčasnosti však prešiel pod správu umeleckej komunity, a to Slovenského Centra Dizajnu, ktorého záujem je objekt naplno využiť. Či už ako múzeum dizajnu, galériu, umelecké dielne pre dizajnérov, priestory pre malé firmy s výstavnými možnosťami, atď.
Návrh by mal preto zohľadňovať svoje prostredie, ktorého náplň práve vzniká a má šancu byť veľmi zaujímavá.
Pre pochopenie zadania je potrebné si uvedomiť, aký je životný štýl takejto umeleckej komunity, čím sa líši od klasickej schémy bytového domu a adekvátne na to reagovať vo svojom riešení.
Cieľom je vytvoriť priestory v ktorých môžu umelci naplno ŽIŤ.
V návrhu je tiež potrebné vnímať mesto v súvislostiach a reagovať na jeho blízke okolie.
Je potrebné sa zamyslieť, prečo je Obchodná ulica veľmi živou „mestskou ulicou“ a na rozdiel od nej je Mariánska ulica iba parkoviskom pre automobily. Prečo život z Obchodnej nepokračuje ďalej po Mickiewiczovej ulici, ale končí na Kollárovom Námestí.

 

Umelecká/ kreatívna /start up komunita.

Bývanie, práca, zábava/relax v jednom komplexe.
Pre mladých ľudí ktorí majú drive, naplno sa venujú svojmu jobu, sú kreatívni.
Preveriť možné neštandardné typológie, ktoré by mohli vyplývať z tohto mixu funkcií.
Podpora komunitného života v rámci komplexu a aj v jeho okolí. Podpora mladých rodín napojených na kreatívnu komunitu. Integrácia iných sociálnych skupín.
Pracovať s géniom loci bývalých kasární. Použiť stratégiu vrstvenia, adície, mutácie, transformácie prípadne ich mix.
Vyhodnotiť existujúcu substanciu a rozhodnúť, ktorá časť je hodná zachovania  ktorá je asanovateľná a nahradená novou štruktúrou.
Pracovať s /Inšpirovať sa nový trendmi v získavaní zdrojov energie (veterná, solárna) a spracovania odpadov, práca s dažďovou vodou, mestské farmy….
Komplex by mal byť akcelerátorom  rozvoju celého územia /nie len Kollárove námestie, Obchodná, Miczkiewiczova ale aj smerom na Špitálsku/ preskúmať väzby a prepojenia, možnosti otvorenia smerom k mestu.

Pozrite si prezentáciu:   Zadanie_hurbanove kasárne_malé.pdf