Share

V objatí stromov

V objatí stromov

Majitelia tohto domu nie sú prví ani poslední, koho očarila brnianska vila Tugendhat. Od inšpirácie k realizácii vlastného skulpturálneho domu sa prepracovali vďaka odvážnemu návrhu dvojice architektov z ateliéru Šebo Lichý.

Hľadanie formy

Keď dostane architekt také zložité zadanie, ako to bolo v tomto prípade, k slovu sa dostanú všetky nástroje, ktorými disponuje, aby vytvoril jednotné a funkčné dielo – v tomto prípade dom. Prvotná bola inšpirácia. Funkcionalistická brnianska pamiatka vily Tugendhat od architekta Miesa van der Rohe je komplexným dielom, ktoré nemožno čítať len z vizuálnej stránky. Architekti však tento priestorový koncept umne dokázali aplikovať aj na zložitom pozemku v okrajovej časti Bratislavy. Práve ten vo veľkej miere ovplyvnil dispozičné členenie domu do viacerých podlaží. Tým sa dostávame k tretiemu bodu, ktorý mal najväčší podiel na výraznej architektonickej forme. Majitelia spoločne s architektmi sa totiž rozhodli rešpektovať mohutné stromy, ktoré na pozemku rástli. Prienikom týchto požiadaviek sa podarilo navrhnúť dom pozostávajúci z dvoch častí. Zadná časť domu sa vnára do stúpajúceho svahu a je tvorená tromi úrovňami. Predná časť domu levituje na dynamických podperách, pričom poskytuje panoramatické výhľady do ďalekého okolia. Spojovacím článkom týchto dvoch hmôt je hlavný vstup so skleneným zádverím.