ASL logo

 

 

Zapojte sa do architektonickej súťaže revitalizácie raketovej základne!

Areál raketovej základne nachádzajúci sa nad Bratislavou na vrchole Devínskej Kobyly je dnes nepoužívanou a schátranou spomienkou na históriu. Betónové silá, bunkre a kasárne postavené v osemdesiatych rokoch 20. storočia lákajú už iba pár pamätníkov, zvedavcov či okoloidúcich turistov. Objekty sú v zlom technickom stave a v mnohých prípadoch je pohyb v ich blízkosti nebezpečný. Práve v lokalite, ktorá dýcha históriou a zároveň je obklopená krásnou prírodou, vidíme potenciál na jej zlepšenie.

Ateliér Architekti Šebo Lichý od 1. 6. 2021 vyhlasuje študentskú ideovú súťaž pre Areál raketovej základne na vrchole Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla v Bratislave!

Študenti a absolventi budú môcť do 29.10.2021 zasielať ideové návrhy pre rekonštrukciu areálu. Všetky podklady k súťaži sú dostupné v online podobe.

Vyhodnotenie víťazov bude prebiehať anonymne. Vyhlásenie výsledkov prebehne v novembri a víťazi súťaže budú ocenení finančnými odmenami: 1. cena – 3 000€, 2. cena – 2 000€, 3. cena – 1 000€.

 

Členmi poroty budú renomovaní architekti a architektky.

Dana Čupková je spoluzakladateľkou a riaditeľkou dizajnu spoločnosti EPIPHYTE Lab, interdisciplinárneho architektonického a výskumného tímu, ktorý bol v roku 2018 spoločnosťou ARCHITECT Magazine uznaný ako praktická dizajnérska prax Next Progressives. V súčasnosti je docentkou na Škole architektúry na univerzite Carnegie Mellon University  postgraduálneho programu Track Chair pre magisterský titul v odbore udržateľného dizajnu (MSSD). V rokoch 2014 – 2017 bola členkou správnej rady ACADIA a v redakčnej rade IJAC.

Miroslava Brooks je zakladateľkou a partnerkou v štúdiu FORMA a profesorkou na Yale School of Architecture a Weizman School of Architecture, kde nepretržite vyučuje od roku 2014. FORMA vyvíja projekty s architektonickou jasnosťou a koncepčnou dôslednosťou, zamerané na harmonickú kombináciu poriadku a rozmarnosti.

Lenka Petráková pracuje pre Zaha Hadid Architects v Londýne. Víťazný projekt Ôsmy kontinent (cena Grand Prix Nadácia Jacques Rougerie), vďaka ktorému sa dostala v posledných týždňoch do povedomia, je komplex budov plávajúcich na hladine, ktoré by zbierali, triedili a následne zvážali plastový odpad na pevninu. Medzi ďalšie jej projekty, patrí návrh Prírodných Chrámov, SCI-Fi Museum vo Washingtone či Performance Centrum vo Viedni.

Imrich Vaško pôsobí na UMPRUM a venuje sa konceptuálnej a vizionárskej architektúre, urbanizmu, inštaláciám a zaoberá sa tendenciami stredoeurópskej architektúry a Paralelného modernizmu. Od roku 2018 úzko spolupracuje s ateliérom Architekti Šebo Lichý.

Členmi poroty budú aj starosta Devínskej Novej Vsi – Dárius Krajčír a zástupcovia ateliéru Architekti Šebo Lichý – Tomáš Šebo a Igor Lichý.

Veríme, že táto ideová súťaž bude tak potrebným impulzom pre revitalizovanie aktuálne opusteného a chátrajúceho areálu raketovej základne situovanej v chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát. Významný historický, prírodný, ako aj vojenský kontext raketovej základne sú podnetnými motívmi na plnohodnotné využitie územia aj v dnešnej dobe. Okrem toho, že prípadná rekonštrukcia by zachovala bohaté historické dedičstvo, podporila by aj záujem o turistický ruch a vytvorila by ďalšie rekreačné miesto nielen pre Bratislavčanov. V zahraničí nachádzame niekoľko inšpiratívnych realizácií podobného druhu, kde zo zanedbaných vojenských bunkrov vznikli pozoruhodné architektonické diela. Tešíme sa na všetky študentské idey, ktoré takúto premenu podporia aj na Devínskej Kobyle.

Všetky potrebné podklady nájdete TU

 

Máte dodatočné otázky? Neváhajte sa opýtať – Vaše otázky napíšte na jeckova@sebolichy.sk

Všetky otázky od účastníkov nájdete nižšie.

Q&A

Otázka: Môžeme sa zúčastniť súťaže aj v tímoch? Ak áno, aký maximálny počet ľudí je povolený?

Odpoveď: Je možné sa zúčastniť aj v tíme, počet súťažiacich nie je limitovaný.

 

Q: Potrebujete všetky mená účastníkov v tíme?

A: Súťaž je anonymná, čo znamená, že na panely mená nebudú uvedené, a však pre interné účely je potrebné, aby sme mali všetky mená účastníkov.

 

Q: Keďže sa lokalita sa nachádza v prírodnej rezervácii. Môžeme stavať pod zemou?

A: Áno – nechceme vás obmedzovať v koncepčnom návrhu.

 

Q: Ak by bolo povolené stavať pod zemou, bude vyťažený materiál povolený na použitie na mieste?

A: Necháme na vašom uvážení, ako naložíte s odstráneným materiálom.

 

Q: Bola by povolená úprava fasád existujúcich stavieb?

A: Áno.

 

Q: Je povolené odstrániť stromy z územia?

A: Áno, je to možné. Je však dôležité zvážiť rozsah výrubu.

 

Q: Je potrebné ponechať prázdne pole na všetkých paneloch alebo len na jednom z nich?

A: Každý panel musí mať ponechané prázdne pole.

 

Q: Existuje jasný zoznam výsledkov, pokiaľ ide o potrebný text a výkresy. Ak sú sekciou „Súťažné podklady“ v stručnosti výstupy, mohli by ste ich podrobnejšie vypracovať, pretože nie sú jasné?

A: Podľa súťažných podmienok žiadame o dodanie prezentačných panelov a portfólia. Obsah prezentácie projektu je na účastníkoch súťaže.

 

Q: V časti „Ochrana prírody a krajiny“ uvádzate zoznam mnohých aktivít, ako sú múzeá, galérie, vzdelávacie priestory atď. Má sa jednať o jednoznačný zoznam požiadaviek, ktoré musíme zahrnúť, alebo ide iba o návrhy na použitie?

A: Myšlienka budúceho využitia raketovej základne je hlavnou otázkou súťaže a nechceme stanovovať žiadne obmedzenia. Berte to teda ako návrh na použitie.

 

Q: Spomenuli ste, že prezentačné panely a portfólio sú požadovanými výstupmi. Čo musí obsahovať portfólio?

A: Obsah portfólia je rovnaký ako obsah panelov alebo v prípade potreby môže byť portfólio použité ako dodatočné vysvetlenie konceptu.

 

Q: Musíme túto lokalitu považovať za komplex a navrhnúť viacero programov v jednom komplexe alebo ju využiť na zabezpečenie jedného programu?

A: Koncept miesta je na účastníkoch súťaže. Nechceme určovať žiadne smery návrhu.

 

Q: Ako je znázornené na priložených obrázkoch sme pri spracovaní terénu v programe Rhino zistili, že časť obrysovej čiary z vami poskytnutého 3D súboru (nachádzajúca sa na juhozápadnej strane lokality) a obrysová čiara vytvorená vrstevnicami CAD sa rozchádzajú. Aká je teda skutočná situácia podľa ktorej sa máme riadiť?

A: Postupujte podľa poskytnutého 3Dmodelu, aby všetci účastníci súťaže pracovali s rovnakými východiskovými materiálmi.

 

Q: Existuje nejaký podzemný priestor (ako napríklad podzemný bunker alebo silo pre rakety), ktorý už na súčasnom mieste existuje?

A: Všetky informácie sú uvedené v súťažnom zadaní a v podkladových materiáloch súťaže.

 

Q: Existujú na súčasnom mieste nejaké existujúce zariadenia na zásobovanie vodou a elektrickou energiou?

A: Môžete pracovať s informáciou, že v areáli raketovej základne sa nachádza vodovod a elektrická sieť.