ASL logo

 

 

Bratislavský ateliér Architekti Šebo Lichý sa rozhodol podporiť študentov a doktorandov vysokých škôl technického zamerania, najmä v odboroch architektúra a dizajn, a formou súťaže ich zapojiť do tvorby architektúry na Slovensku. Študenti majú za úlohu spracovať čo najzaujímavejší architektonický a konštrukčne jednoducho realizovateľný návrh pavilónu, ktorý musí byť využiteľný pre celú komunitu bytového komplexu Čerešne. Cieľom súťaže je podporiť talentovaných študentov, dať im možnosť prepojiť školskú teóriu s praxou a poskytnúť im pohľad do reálneho pracovného prostredia zabehnutej architektonickej kancelárie. Študenti sa môžu do súťaže registrovať zaslaním e-mailu s kontaktnými údajmi na adresu sutaz@itb.sk. Odovzdanie súťažných materiálov bude možné do 2. 5. 2016 do 12.00 h a následne po tomto termíne odborná porota určí víťazné riešenia. Viac na: www.ceresne.sk/sutaz

ZDROJ: ARCHITEKTI ŠEBO LICHÝ

 

Kompletný článok si prečítajte tu.