ASL logo

 

 

V Bratislavě vyrostla stovka malometrážních bytu díky rekonstrukci starého učiliště. Zajímavé konstrukční řešení umožnilo „nafouknout“ budovu o tři patra, aniž by nový vzhled domu narušoval kompoziční výraz okolí.

 

Primárním záměrem projektu bylo vstoupit do prostředí kvalitní a zajímavou architekturou s cílem ohleduplné dotvořit a pozvednout vizuální úroveň lokality. Nástavba navázala svou tektonikou na charakter čtyřpodlažní rekonstruované části bytového domu. Ta je tvořena tradičními prvky rezidenční architektury – střídáním plných ploch se solitérními okenními výplněmi, doplněnými o balkony a lodžie. Uspořádání balkonu a jejich hravá barevnost kontrastují na fasádě se strohou pravidelností sousedních objektů. Kvůli nástavbě došlo ke zvětšení objemu budovy. Jelikož se ale v lokalitě nachází i několik dalších vyšších budov, zapadl objem nástavby do celkového výrazu a kompozice lokality.

 

Racionalita i hravost

Architektura nové zrekonstruovaného objektu je svěží a dynamická. Odráží požadavky dnešních dnu – flexibilitu, účelnost, efektivitu -současné ale vyniká i snahou po odlišnosti. „Zadání pro nás bylo zajímavou výzvou. Dostali jsme možnost zkombinovat kvalitu architektury s cenovou dostupností.“ říká autor projektu Tomáš Šebo. „Do předměstské lokality jsme chtěli přinést hravost a snadnou identifikovatelnost objektu. Umístěním balkonu a lodžií vzniká variabilita výsledného uspořádání jinak velmi racionálně navržených dispozic bytu. S ohledem na cíl – nabídnout cenové dostupné bydlení – bylo zvláště důležité, aby dispozice byly řešeny úsporné, bez hluchých míst, ale zároveň dostatečné pestře.“

 

Cenové dostupné pohodlí

Svou funkcí a také počtem nových obyvatel bytový dum nezatěžuje stávající prostředí, nýbrž se ho snaží dotvořit, zkvalitnit a zkulturnit. Struktura malometrážních bytu byla zvolena tak, aby třípokojové byty byly orientovány na jihozápadní stranu a dvoupokojové na severovýchodní. Všechny byty mají balkony nebo lodžie. Parkování bylo vyřešeno postavením parkovacího domu, který navazuje na severozápadní fasádu domu. Místo s převládající občanskou vybaveností je nyní nové doplněno funkcí bydlení. Výhod, které tento počin přinese, je hned několik. V těsné blízkosti řešeného území se nachází střední škola a sportovní centrum, zastávky MHD v pěší dostupnosti a dostatek vzrostlé zelené. Rezidenti to nebudou mít daleko ani do nákupního centra, výhodou pro ně bude také dobré dopravní napojení. Milovníci koní jisté ocení také blízký areál dostihové dráhy.

 

Vysoké stropy, světlé interiéry

Vzhledem k tomu, že původní konstrukci budovy nebylo možné zatížit, vymysleli autoři projektu pro nástavbu nový nosný systém. Dispozičních změn bylo při realizaci dosaženo například použitím těžkých dělicích sten (z důvodu zvukové neprůzvučnosti). Steny mezi jednotlivými byty nebylo možné položit na stávající stropní panely. Rekonstrukce v návaznosti na nástavbu tedy řešila přechod těchto sten pres existující stropy a jejich využití jako nosného systému nástavby. Původní obousměrný skeletový konstrukční systém byl doplněn podélnými a příčnými ztužujícími stěnami osazenými do staré i nové modulové osnovy, čímž se architektům otevřelo nové dispoziční řešení. Pod ztužující steny byly dobetonovány nové základové pásy a patky. Zajímavostí rekonstruované spodní části bytového domu je výška stropu 3,32 m. Obyvatelům domu poskytne neobvyklé možnosti řešení úložných prostoru nebo vyvýšeného spaní a tím i lepší využití podlahové plochy bytu.
Třípodlažní nástavba byla postavena nad celým půdorysem původní stavby. Z důvodu velké nepravidelnosti okenních a dveřních otvoru a malé statické výšky nadokenních částí objektu jsou i podélné obvodové steny řešeny jako železobetonové, monolitické, působí tedy jako celek sahající do výšky všech tři nastavovaných podlaží. Soustava arkýřů na fasádě vytváří nejen charakteristický architektonický vzhled bytového domu, ale pomohla i zajímavě vyřešit prosvětlení vnitřních prostor.

 

Dornyk

Místo: Ivanská cesta, Bratislava-Trnávka
Investor: Ivanská cesta, s. r. o.
Projektový manažer: IURIS INVEST, s. r. o.
Hlavní zhotovitel: ise, s. r. o.
Architekt: Architekti Šebo-Lichý, s. r. o.
Začátek výstavby: 10/2012
Konec výstavby: 02/2014
Počet bytů: 103

 

Kompletný článok si prečítajte tu.