ASL logo

 

 

V tomto roku sme boli opäť úspešní v ocenení Brutus.

Potešilo nás, že sa na nás nezabudlo, dokonca neznáma porota kvôli nám vymyslela špeciálnu kategóriu. Z odôvodnenia výberu – rovnako ako minulý rok – nie sme múdri ani tentoraz.

Čo je „brutus“ (vo význame slova brutálny – výrazne prekračujúci svoju zvyčajnú mieru; pôsobiaci veľmi silne, intenzívne často v zápornom zmysle) podľa nás:

  • brutus je podľa nás to, že mandát na posudzovanie celej slovenskej architektúry si privlastní neznáma skupina „odborníkov, ktorí nechcú byť menovaní“,
  • brutus je tiež to, že vlna negativizmu na ľudskú mentalitu v dnešnej rýchlej a povrchnej dobe vždy zaberie,
  • brutus je podľa nás to, že niekomu prekáža, že sme sa ozvali proti tomu, že niekto porušuje pravidlá súťaže,
  • brutus je, že niekto nerešpektuje územný plán mesta a ešte je za to aj odmenený,
  • brutus je to, že od nášho podania sťažnosti ubehlo množstvo času a nič sa neudialo,
  • brutus je tiež to, že VŠVU ako inštitúcia, ktorá má ísť vzorom, pripustí porušenie autorských práv profesora Kuzmu,
  • a brutus je to, že hoci sme všetko podrobne odkomunikovali, niekto vysloví povrchný názor a v dnešnej postfaktuálnej dobe ho hneď trúbi do sveta.

Vyjadrenie ASL ku súťaži Art Campus VŠVÚ: