ASL logo

 

 

Spoločnosť ITB Development považuje architektúru za komplexnú profesiu, ktorá má vytvárať čo najlepšie priestory s pridanou hodnotou pre mestský verejný aj obytný priestor. Manifest ich ateliéru Architekti Šebo Lichý má vo svojom jedenásťbodovom programe aj heslá ako buď urbánny, buď angažovaný, buď konceptuálny alebo buď autentický. Preto každý projekt ITB a AŠL okrem nového chápania problematiky súčasného mesta sa veľmi intenzívne zaujíma aj o angažovaný prístup nielen z hľadiska komunitného verejného priestoru, ale aj nových návrhových metód akademického architektonického prostredia.

Preto aktuálne zrealizovaný developerský projekt obytného súboru Čerešne living prináša okrem mestotvorných princípov ako vytváranie vnútroblokových obytných priestorov/dvorov s rôznorodou atmosférou, detského alebo crossfitového ihriska, promenády so športoviskami, klubovne pre spoločenské aktivity obyvateľov bytového komplexu či škôlky aj spoluprácu s akademickým prostredím, ktorého výsledkom je monumentálny architektonicko-výtvarný objekt „Cloud“, ktorý obsahovo aj vizuálne dopĺňa architektúru a estetiku dizajnu novej urbánnej štvrte.