ASL logo

 

 

Naša architektonická ideová súťaž sa pomaly blíži do finále. Odborná porota už zasadla a vytvorila shortlist TOP 10 návrhov spomedzi 38 prihlásených z celého sveta. Pozrite si návrhy, ktoré našu porotu najviac oslovili – je medzi nimi aj budúci víťaz!

Skúsení architekti, architektky a starosta mestskej časti Devínska nová ves, nemali ľahkú úlohu -zohľadniť všetky aspekty súťažných návrhov, ako aj ich grafické spracovanie. Sledovať tak mohli 3 smery, pre ktoré sa súťažiaci rozhodli – jedna skupina rešpektovala historický rozmer ako aj existujúcu ekológiu a zakladala svoje idey na nej, na druhej strane boli študenti, ktorí k územiu pristúpili radikálnejšie. Budovali nové objekty a pre územie hľadali úplne nové využitie a posledný rozmer bol ekologický so snahou hľadať riešenia budúcnosti a aplikovať ich na území Devínskej Kobyly.

Hodnotenie a výber prebiehal anonymne a aj poradie uverejnených návrhov nezohľadňuje končené poradie poroty. Ktorý návrh by ste si vybrali vy?

Pretože chceme ponechať anonymitu projektov, ich označenie ponecháme číslom, ktoré obdržali na začiatku súťaže.

Návrh č. 6

Návrh č. 7

Návrh č. 8

Návrh č. 10

Návrh č. 13

Návrh č. 17

Návrh č. 21

Návrh č. 25

Návrh č. 34

Návrh č. 36

Na študentov, ktorí sa umiestnia na prvých 3 priečkach čaká finančná odmena, diplom a tričká s logom súťaže, ktorých autorom je grafik a výtvarník Maťátko.