ASL logo

 

 

Sedemčlenná porota vybrala, spomedzi 38 študentských návrhov z celého sveta, 3 víťazné a rozhodla aj o udelení ďalších špeciálnych ocenení.

Ideovú architektonickú súťaž pre študentov architektúry o budúcnosti tohto územia sme vyhlásili v júni tohto roka spolu s ITB Development. Do súťaže sa do uzávierky 29. októbra 2021, zapojilo 38 tímov a jednotlivcov z celého sveta. Porota zložená z architektiek, ktoré pôsobia v zahraničí – Dana Čupková, Miroslava Brooks a Lenka Petrákova, architektov Imrich Vaško, Tomáš Šebo a Igor Lichý a starostu Devínskej Novej Vsi – mestskej časti, do ktorej pôsobnosti územie zasahuje, Dáriusa Krajčíra v prvom kole vybrala anonymným hlasovaním 10 najlepších návrhov. Z tohto shortlistu následne vzišli víťazné návrhy. Finančné odmeny v hodnote 3000 € pre víťazný tím, 2000 € pre druhého v poradí a 1000 € pre tím na 3. mieste získali:

1. MIESTO: KSENIA PANFEROVA A POLINA MININA, RUSKO

„Víťazný návrh najlepšie uchopil problematiku súťaže a vytvoril jedinečný a komplexný scenár pokračovania histórie, topografie a programu miesta pre súčasnosť. Návrh ponúka transformáciu lokality s maximálnym rešpektom k existujúcej lokalite, prírody a flóry s architektonickými intervenciami do stavebných substancií. Projekt navrhuje na pôdoryse objektov Raketovej základne systém nových rôznorodých kultúrnych, spoločenských, turistických a vedecko-poznávacích aktivít ako múzeum, hotel pre výskumníkov a umelcov, umelecké dielne a amfiteáter, ako aj planetárium a observatórium z dôvodu najvyššie položeného územia Bratislavy. Architektonické a vizuálne spracovanie návrhu najlepšie reaguje na fenomén a charakter územia.“ Zhodnotil víťazný návrh Imrich Vaško, architekt a člen poroty.

Pozrite si portfólio TU

2. MIESTO: DÁVID NOSKO, SLOVENSKO

„Tento návrh rieši územie ako problematické miesto, ktoré je diverzifikované na priestory „skrotené“ a „divoké“, pričom kontrolované priestory pri vstupoch, v okolí vyhliadkovej veže a vnútorných priestoroch betónových bunkrov sú obsadzované architektonickými programami a ostatné neupravované priestory sú ponechané prírodným procesom. Štandardné objekty bez priestorovej kvality ako aj existujúce asfaltové povrchy a ploty sú zbúrané a recyklované do nových prírodných konfigurácií 5 rozličných typov krajín s odlíšiteľným priestorovým a geometrickým charakterom a typov životných podmienok pre faunu a flóru. Mapy, diagramy a koláže presvedčivo dokumentujú transformačný proces fragmentácie a zoskupovania,“ dodáva Vaško.

Pozrite si portfólio TU

3. MIESTO: Tristan Dee, Ira Espina a Patricia Ong, Filipíny

„Tretím miestom ocenený návrh je architektonizovaným príbehom stúpajúcej cesty územím Devínskej Kobyly, od vstupného vojenského múzea cez galériu, sprístupnených vojenských objektov, pomníkov vojny, železnej opony a sametovej revolúcie až po expozíciu súčasného Slovenska a pamätníka demokracie pri Vyhliadkovej veži. Oceňujeme dramaturgiu udalostí histórie krajiny, ktoré projekt monumentalizuje terénnymi zásahmi spájajúcimi existujúce vojenské objekty do architektonického scenáru korešpondujúceho s topografiou územia. Monument slovenského oslobodzovania by mohol byť realizovaný rôznymi súčasnými udržateľnými a menej územie narušujúcimi prístupmi,“ uzatvára hodnotenie víťazov Vaško.

Pozrite si portfólio TU

Ďalšie špeciálne ocenenia

Porota sa zároveň zhodla na ocenení aj ďalších návrhov, a to titulom “Honorable mention”. “Čestné uznanie si odnášajú tímy, ktoré priniesli do súťaže radikálne myšlienky týkajúce sa programu a prírody, ktoré sa môžu zdať menej realizovateľné, no zaslúžia si uznanie za to, že sa nebáli posúvať hranice fantázie a istým spôsobom spochybniť status quo,“ zhodnotila členka poroty a architektka Miroslava Brooks. Odmenu 500 € si tak odnesú dva tímy študentov z University of Edinburgh – Michael Becker, Jaaziel Kajoba a Terry Feng spolupracujúci pod menom Lignum Vitae Team a Ching En Lin, Po Yen Huang a Geon Yeong Kim.

Osobitné ocenenie sa rozhodol udeliť aj starosta MČ Devínska Nová Ves – Dárius Krajčír – Cenu starostu si vybojoval rovnako tím z univerzity v Edinburghu – Bingzhi Li, Hechcen Yuan a Tubohao Yang.

„Veríme, že táto ideová súťaž bude tak potrebným impulzom pre revitalizovanie aktuálne opusteného a chátrajúceho areálu raketovej základne. V zahraničí nachádzame niekoľko inšpiratívnych realizácií podobného druhu, kde zo zanedbaných vojenských bunkrov vznikli pozoruhodné architektonické diela,“ konštatuje architekt Igor Lichý ako jeden z organizátorov súťaže a dodáva: „Vyhlásením výsledkov sa diskusia o budúcnosti Raketovej základne na Devínskej Kobyle nekončí. Hneď ako nám to epidemiologická situácia dovolí, chceme najlepšie návrhy predstaviť aj širšej verejnosti, obyvateľom územia ako aj návštevníkom Vyhliadky na Devínskej Kobyle, či samotnej Raketovej základne.“