Share

VER(EJ)NOSŤ – A MONUMENT TO THE PUBLIC AND LOYALTY

VER(EJ)NOSŤ

pomník VEREJNOSTI a VERNOSTI