ASL logo

 

 

Vyhliadková veža Devínska Kobyla

Zámerom investora bolo vybudovať atraktívnu vyhliadkovú vežu s nízkonákladovým rozpočtom. Na základe referencií sme boli oslovení starostom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na spoluprácu pri tvorbe návrhu. Myšlienkou sme boli nadšení už pre atraktivitu samotného zadania. Navyše, v mestských častiach Dúbravka a Záhorská Bystrica sa nachádza niekoľko našich projektov a máme prirodzený záujem pomôcť rozvoju tejto lokality. Preto Architekti Šebo Lichý a ITB Development radi sponzorsky participovali na tvorbe vyhliadkovej veže. Umiestnenie v území hraníc troch štátov reprezentuje symbolický význam prelínania kultúr strednej Európy. Výhľad do troch susediacich štátov je motívom, ktorý sme pretavili do troch vyhliadkových plošín v rôznych výškových úrovniach. Biela farebnosť umožňuje vyniknúť siluete veže na pozadí korún okolitých stromov a zároveň ju robí neviditeľnou z diaľkových výhľadov na masív Devínskej Kobyly. Do výšky 21,27 metrov sa návštevníci dostanú po vyšliapaní 112 schodov. Tu sa im ponúkajú krásne výhľady, ktoré sú lákadlom nielen pre obyvateľov priľahlých mestských častí. Veríme, že výstavba vyhliadkovej veže v roku 2020 je prvým krokom k znovuobnoveniu lokality, naštartuje jej revitalizáciu a podporí cestovný ruch v blízkom okolí.

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava, Devínska Nová Ves

Investor: Mestská časť Devínska Nová Ves

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško, Branislav Groch, Denisa Pavkovček Šťastná

Spolupráca: Katarína Frivaldská, Júlia Jackulíková

Štúdia a projekt: 2018

Realizácia: 2020