ASL logo

 

 

VILY MEDZIBRIEŽKY

Radová zástavba je osadená na komplikovanej parcele tak, aby ju využívala čo najefektívnejšie. Šesťkrát sa opakujúca hmota objektov ostáva aj napriek racionálnosti dynamická, pričom citlivo reaguje na stiesnené pomery.

Hmota domov člení pozdĺžnu parcelu na verejnú príjazdovú ulicu a pôdorysný aj pohľadový zuborez hmôt, ktorým vytvárame sériu dôsledne súkromných kompaktných záhrad a strešných terás s priehľadmi do okolia. Rodinné domy sme navrhli s dôrazom na efektívnu racionálnu dispozíciu. Fasády sú členené účelne, ale pritom komponovane.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Prievidza, Medzibriežky

Investor: OP Centrum, s.r.o.

Autori:  Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj

Štúdia: 2012