Vila Magurská

Mestská vila v širšom centre, typologický experiment. Dôraz na preslnené odclonené zelené terasy, a uličné priehľady. Preplávajúce dispozície, s hlbokými priehľadmi.

Terasovo, ustupujúca hmota slnečného zikuratu modulárne pribúda o izbu s terasou pred sebou, na streche izby nižšieho bytu. Stupňovité ustupovanie hmoty v pôdoryse, aj v reze, tvorí dokonale clonené pobytové terasy lemované kvetináčovou bariérou. Komfort terás individuálne dopĺňajú systémové pergoly, markízy, treláže, police, a lavice. Doplnkový program je prenajímateľný priestor v uličnom parteri, a komunitná terasa na najvyššej streche.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava, Kramáre

Autori: Emanuel Zatlukaj, Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Imro Vaško

Spolupráca: Lucia Barančoková

Štúdia: 2017