ASL logo

 

 

VEĽKÁ LOMNICA – WARHOLOVCE

Chatovým rekreačným komplexom vo Veľkej Lomnici posúvame klasickú formu domu so sedlovou strechou do súčasnej roviny najmä riešením fasád cez „ľudové grafity“, čo sú striekané vzory s horskou tematikou v kombinácii s expresívne komponovanou fasádou s dynamickým tvarovaním strešných presahov a katalógovým programom doplnkov. Posun mainstreamového programu do popového aranžmánu dostal výpovednú značku Warholovce. Klientsky variabilné dispozície, výmery, fasády aj doplnkový program sú programovo osadené do prírodného terénu najmä pôvodných stromov a kríkov iba s minimálnou úpravou v podobe lesnej štrkovej cesty. Pozemky sú otvorené, oddelené len nízkym lankovým kolovým plôtikom, čiže pôsobia skôr ako roztrúsené na čistinkách a obklopené lesom. V tomto duchu sme doplnili aj oplotenie so vstupným objektom, detské ihriská, areálový altán a športové ihrisko.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Veľká Lomnica, Vysoké Tatry

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško

Spolupráca: Monika Bulková

Štúdia: 2016