Štefániková

Štefánikova je dnes rušnou dopravnou ulicou v centre mesta, a to aj napriek nenaplnenému potenciálu mestského bulváru. Cieľom rekonštrukcie dvoch pôvodných budov, postavených v 50. a 70. rokoch minulého storočia, bolo vytvorenie A-čkového bizniscentra. Podmienkou bolo zachovanie historickej väzby budov a vytvorenie živého parteru.

 

Charakteristickým znakom oboch budov boli ich „dobové“ uličné fasády, aj vďaka nim boli známe ako budovy Železničného staviteľstva. Súčasťou rekonštrukcie bolo rozšírenie budovy smerom do dvora, kde boli zrušené niektoré dostavby. Okrem pôvodného jedného suterénu boli vytvorené ďalšie dve suterénne parkovacie podlažia. Nad pôvodnú strechu bolo nadstavené jedno podlažie.

Napriek tomu, že sa ponúkala možnosť prekryť budovu novou atraktívnou fasádou, idea zachovať a posilniť charakter 50. rokov sa stala pre projekt zásadnou. Na oboch budovách boli nanovo použité charakteristické materiály ako travertínový obklad parteru alebo mozaiková fasáda. Z dvorovej časti zjednotila obe budovy strohá moderná fasáda umožňujúca interiérovú flexibilitu. Vnútorná jednota dvoch budov bola posilnená aj zmazaním rozdielu medzi fasádou a strechou.

 

Opis:

9 nadzemných podlaží s variabilnými kancelárskymi priestormi

3 podzemné podlažia

Prízemie: vstup s recepciou, 2 obchodné priestory

65 parkovacích miest

štandardy kvality BREEAM

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava-Staré Mesto, Štefánikova ulica 13 – 15

Investor: ITB Development, a.s.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik

Spolupráca: Branislav Piliš

Štúdia a projekt: 2011

Realizácia: 2012 – 2013