ASL logo

 

 

SHOWROOM ITB

Prízemie Wallenrodu charakterizuje tematizovanie literárnou pripomienkou romantického hrdinu románu poľského spisovateľa Adama Mickiewicza na stenách vstupu do budovy a s monumentálnym priestorovým tektonicko-konštrukčným letrizmom písmena „W“. Aktuálnou intervenciou do budovy a ulice je aj vznik novej urbánnej typológie mestského obchodného priestoru interiéru Showroomu ITB. Developer a vlastník budovy transformoval pôvodný kaviarenský priestor na galériu, kde ponúka, vystavuje, predstavuje  a predáva nové byty vo svojich nových rezidenčných projektoch. Tento nový komerčný fenomén si žiada a hľadá nové formy architektonického riešenia. Architekti vytvorili čistý minimalistický vyprázdnený priestor s bielymi stenami, stropmi a podlahou, priznanými technologickými rozvodmi, klimatizáciou, akustickými panelmi a osvetlením, ktorý svojou estetikou a kultúrou zážitku nadväzuje na typológiu moderných umeleckých galérií. Návštevník a záujemca o kúpu nehnuteľnosti sa v elegantnom priestore môže sústrediť na zážitok informácie sprostredkovanej vystavenými architektonickými modelmi rezidenčných objektov a súborov, ktorý nie je rušený žiadnymi ďalšími rozptyľujúcimi podnetmi. Biely priestor Showroomu je okrem vystavených modelov architektonizovaný iba pultom recepcie a svietiacim logom developera, monumentálnou interiérovou sofou pre klientov a klientskymi miestnosťami predajcov, ktorí sedia za veľkými presklenými stenami. Transparentnosť, diskrétnosť a elegancia Showroomu a predajne naznačujú užívateľskú kultúru a profesijnú kvalitu predvádzanej a predávanej architektúry pre súčasníka tretej dekády tretieho milénia.

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Mickiewiczova, Bratislava

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško, Alica Danielová, Aleš Hradecký

Štúdia a projekt: 2020 – 2021

Realizácia: 2021