SEWEURODRIVE

Návrh je tvorený jedným kompaktným objemom. Pozdĺž haly sú dve podlažia kancelárií so súvisle presklenou fasádou. Tienenie je zabezpečené systémom horizontálnych lamiel, ktoré naznačujú logo spoločnosti. Tienenie tiež vytvára medzi fasádou a exteriérom terasy chránené pred priamymi slnečnými lúčmi, ktoré sú zároveň prístupné zo všetkých obchodných priestorov. Zeleň prirodzene prebieha do interiéru lobby.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Imrich Vaško, Emanuel Zatlukaj, Adam Galvánek, Jackulíková Júlia

Súťaž: 2016