ASL logo

 

 

ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

Nekoncepčný chaotický sled zásahov v riešenom priestore Šafárikovho námestia vyústil do nehomogénneho priestoru so zníženým potenciálom. Riešenie spočívalo v doplnení mozaiky akcentmi, ktoré využívajú  potenciál jednotlivých čiastkových sektorov. Tým sme zároveň priradili logické funkcie, ktoré často v súčasnom stave absentujú alebo sú poddimenzované. Zadanie súťaže zahŕňalo aj miesta v súkromnom vlastníctve, z ktorých niektoré sú využívané v rozpore s územným plánom, ako aj výhľadové etapy pre ucelenú koncepciu. Náš návrh išiel nad rámec pôvodného zadania súťaže, pretože to z nášho pohľadu akceptovalo príliš mnoho zo súčasného nevyhovujúceho stavu. Sme presvedčení, že peší pohyb by mal v každom mestskom priestore, kde je to logisticky možné, dostať nadradený význam, čo je aj prípad riešeného územia.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto:  Bratislava – Staré Mesto, Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie

Investor: MČ Bratislava – Staré Mesto

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Emanuel  Zatlukaj, Imrich Vaško

Spolupráca: Michal Romanec, Imrich Vaško, Júlia Jackulíková, Dominika Podolská

Súťaž: 2016, 5. miesto v súťaži