ASL logo

 

 

REZIDENCIA SOKOLSKÁ

Rezidencia Sokolská sa nachádza vo svahu na úpätí Slavína, na rozhraní bytovej a vilovej zástavby. Táto poloha nás zákonite ovplyvnila aj pri voľbe mierky objektu, ktorý z pohľadu od Sokolskej pôsobí ako malý bytový dom a zhora z Okánikovej ulice ako veľká mestská vila. Hmotovú konfiguráciu domu podporuje aj horizontálne členenie fasád na ortogonálnu kompozíciu na horných štyroch ustupujúcich podlažiach a zvlnenú betónovú krajinu vyrastajúcu z terasovo členeného pozemku, v ktorom je stavba osadená. Betónové vlny integrujú pobytové lodžie a terasy bytov na spodných troch obytných podlažiach a rovnako aj terénne schodiská a rampy do garáží. Betónová krajina je prerastená nízkou i vysokou zeleňou. Takisto aj terasy ortogonálnej hornej časti objektu sú osadené kvetináčmi na nízku aj vysokú zeleň. Okrem sadových úprav byty benefitujú z výhľadov a tichých odclonených lodžií a predzáhradiek.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Staré Mesto, Okánikova ulica

Investor: ITB Residence, s.r.o.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký, Emanuel Zatlukaj

Spolupráca: Nora Vranová, Branislav Groch, Juraj Jánoš, Katarína Frívaldská

Štúdia a projekt: 2016 – 2017

Realizácia: 2017 – 2018