REKREAČNÝ APARTMÁN VYSOKÉ TATRY

Koncept rozloženia rozsiahlejšieho lokalitného programu do viacerých prelínajúcich sa objemov archetypálneho sedlového tvaru umožňuje udržanie mierky rekreačnej chaty a zároveň pútavú súhru vonkajších aj vnútorných priestorových akcentov.

Kompozícia hmôt oddeľuje nástup od pobytovej lúky, do ktorej sa zároveň želaným smerom otvárajú, takže sa život v nich otvára do okolia s výhľadom, ktorý je pocitovým rozšírením interiéru na vonkajšie terasy

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Veľká Lomnica, Vysoké Tatry

Investor: súkromná osoba

Autori:  Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj

Štúdia: 2014