ASL logo

 

 

REKREAČNÝ APARTMÁN VYSOKÉ TATRY

Koncept rozloženia rozsiahlejšieho lokalitného programu do viacerých prelínajúcich sa objemov archetypálneho sedlového tvaru nám umožňuje udržanie mierky rekreačnej chaty a zároveň pútavú súhru vonkajších aj vnútorných priestorových akcentov. Kompozícia hmôt oddeľuje nástup do jednotlivých častí komplexu z príjazdovej komunikácie od pobytovej lúky nachádzajúcej sa na jeho druhej strane. Sem, do príjemného zeleného priestoru určeného na pokojný relax, sa všetky rekreačné apartmány želaným smerom otvárajú, takže prebiehajúci život v nich plynule prechádza do okolia využívajúc atraktívny výhľad. Pre klientov tak dosahujeme pocitové rozšírenie interiéru na vonkajšie terasy.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Veľká Lomnica, Vysoké Tatry

Investor: súkromná osoba

Autori:  Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj

Štúdia: 2014