ASL logo

 

 

RÁZTOČNÁ – Bývanie pre mladých

Komplex pozostáva z viacerých samostatných bytových domov. Je situovaný v okrajovej mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Zámerom investora je zrealizovať predovšetkým bývanie pre mladých s dobrou občianskou vybavenosťou. Pozdĺž brehovej línie Malého Dunaja sa uvažuje o cyklotrase a chodníku pre peších.

Pri návrhu sme vychádzali z predpokladu skvalitnenia prostredia s dôrazom na opatrenia vedúce k zlepšeniu ovzdušia a skvalitneniu technológií čistenia odpadových vôd. Na základe týchto opatrení bolo našou úlohou v urbanisticko-architektonickom stvárnení areálu  vytvoriť polouzavreté štruktúry benefitujúce z dvorov so zeleňou. V prípade alternatívy bez zmeny kvality ovzdušia v alternatívnom návrhu predpokladáme vytvorenie líniovej stavby – bariéry – s bytmi orientovanými na juh, ktorá zabezpečí minimálne prenikanie nekvalitného ovzdušia do ostatného areálu.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava – Vrakuňa, Ráztočná ulica

Investor: DANICON DEVELOPMENT, a.s.

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Juraj Mihálik

Štúdia: 2014