PARK HILL

V súťaži išlo o urbanistické a architektonické riešenie polyfunkčnej zástavby na mieste bývalého amfiteátra uprostred lukratívnej štvrte v centre Bratislavy. Situáciu komplikovalo umiestnenie na severnom svahu.

Naopak, dobrým východiskom je samotná lokalita obkolesená zeleňou a vo vyšších polohách s krásnymi výhľadmi na dominanty – napríklad na Kamzík. Návrh pojednal svah ako terasovú konštrukciu členenú na tri bloky, ktoré vytvárali námestie s rázcestím. V spodnej časti dotknutého územia sme navrhli bytové domy na podnoží polyfunkčného parteru s parkovou úpravou. Zalomené bytové trojtrakty spodnej časti by si navzájom uhýbali v priehľadoch do okolitej zelene a zároveň umožňovali juhozápadnú orientáciu dispozícií.

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Bratislava

Autori: : Tomáš Šebo, Igor Lichý, Emanuel Zatlukaj

Štúdia: 2010