ASL logo

 

 

OC Point Banská Bystrica

Dominik Skutecký kedysi namaľoval obraz Trh v Banskej Bystrici. Abstrahované motívy tohto obrazu na mozaike nášho nákupného centra reinkarnujú tradíciu miesta, kde je objekt situovaný. Hušták bol totiž kedysi živým trhoviskom. Zástavba domčekov ustúpila dopravnému obchvatu a s ňou zmizol aj trh. Lokalita vizuálne a dopravne dlhé roky paralyzovala celú spodnú časť centrálneho námestia. Námestie ako ústredný verejný priestor končilo nikde – na prázdnej zelenej ploche lemovanej intenzívnymi dopravnými ťahmi, estakádami obchvatu. Z času na čas sa tu rozložil cirkus. Komplikovaný dopravný a urbanistický kontext aj tesné susedstvo pamiatkovej zóny tvorili zadanie, ktoré bolo veľkou výzvou. Návrh prešiel zložitým vývojom s veľa variantmi a odbočeniami, absolvovali sme množstvo stretnutí s pamiatkarmi, mestom atď. Obchodné centrum má zásadný urbánny prínos. Predlžuje verejný priestor centrálneho námestia, eliminuje rušivý vplyv viaduktu, zakladá súvislú pešiu trasu ako základ pešieho ťahu, ktorý po dobudovaní spojí centrum mesta s nákupným centrom Europa. Vnútorná organizácia, odvíjajúca sa od dvoch vstupov, prirodzene rozčleňuje väčšiu hmotu vyústením pasáží po celej výške objektu. Takto prirodzeným spôsobom rozdelená hmota dosahuje mierku okolitej zástavby a rytmus pešej zóny.

Parametre stavby:

30 prenajímateľných priestorov

143 parkovacích miest

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Banská Bystrica, Slovensko

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Nora Vranová, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško, Branislav Groch, Aleš Hradecký

Spolupráca: Stanislav Lehotský, Katarína Hrvolová, Adam Galvánek

Štúdia a projekt:  2015 – 2016

Realizácia: 2017 – 2018