OC Point Banská Bystrica

Dominik Skutecký kedysi namaľoval obraz Trh v Banskej Bystrici. Abstrahované motívy tohto obrazu na mozaike nášho nákupného centra reinkarnujú tradíciu miesta, kde je objekt situovaný. Hušták bol totiž kedysi živým trhoviskom. Zástavba domčekov ustúpila dopravnému obchvatu a s ňou zmizol aj trh. Lokalita vizuálne a dopravne dlhé roky paralyzovala celú spodnú časť centrálneho námestia. Hlavne námestie ako ústredný verejný priestor končilo nikde – na prázdnej zelenej ploche lemovanej intenzívnymi dopravnými ťahmi, estakádami obchvatu. Z času na čas sa tu rozložil cirkus. Neskutočne komplikovaný dopravný a urbanistický kontext, aj tesné susedstvo pamiatkovej zóny tvorili zadanie, ktoré bolo veľkou výzvou. Stavba je zo všetkých štyroch strán obkolesená dopravou. Zároveň pre mesto je lokalita veľmi citlivá – je na okraji pamiatkovej zóny, viditeľná z hlavného námestia. Návrh prešiel zložitým vývojom s veľa variantami a odbočeniami, absolvovali sme množstvo stretnutí s pamiatkarmi, mestom atď. Obchodné centrum má zásadný urbánny prínos. Predlžuje verejný priestor centrálneho námestia, eliminuje rušivý vplyv viaduktu, zakladá súvislú pešiu trasu ako základ pešieho ťahu, ktorý po dobudovaní spojí centrum mesta až so susediacim centrom Europa. Vnútorná organizácia, odvíjajúca sa od dvoch vstupov, prirodzene rozčleňuje väčšiu hmotu vyústením pasáži po celej výške objektu. Takto prirodzeným spôsobom rozdelená hmota dosahuje meritko okolitej zástavby a rytmus pešej zóny.

Opis:

Opis:

30 prenajímateľných priestorov

143 parkovacích miest

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Miesto: Banská Bystrica

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Nora Vranová, Emanuel Zatlukaj, Imrich Vaško, Branislav Groch, Aleš Hradecký

Spolupráca: Stanislav Lehotský, Katarína Hrvolová, Adam Galvánek

Štúdia a projekt:  2015 – 2016

Realizácia: 2017 – 2018